kunstbus
Dit artikel is 29-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Karin Arink

Katharina Cecilia Elisabeth Arink, geboren 29-4-967 te Delft. Nederlandse kunstenares, beeldhouwer, installatie-kunstenaar, tekenaar en keramist, woont en werkt in Rotterdam. Docent aan de Willem de Kooning Academie/Academie van Beeldende Kunsten, Rotterdam

Websites: dekko.nl & Allereerste online solo!: but Arm in Arm with Touch 2021 zie (galleryviewer.com)

Bij het werk van Karin Arink speelt zich het nabije in haar leven en het dicht op de huid zijn een grote rol. Zowel in de positieve als de negatieve effecten van een verhouding- de toegang tot de ander. De liefde, openheid, bereidheid, hartstocht, het opgaan in de ander, maar ook de twijfel en angst voor het voorbijgaan, het verliezen en verlaten worden. Deze verscheurdheid speelt zich binnen relaties af maar ook binnen het eigen zijn.
Karin Arink gebruikt en onderzoekt in haar werk diverse media, zoals ingesneden en bewerkte foto's, geboetseerde, gehakte en genaaide beelden, ruimtelijke tekeningen van textiel en plakplastic, videoanimaties en tekstwerken met altijd een verwijzing naar een voelbare vorm van lichamelijkheid die de kwetsbaarheid en de hulpeloosheid van de mens tonen.

2011 in het Gerhard Marcks Haus Bremen een duo tentoonstelling en in 2013 een solo in K'strich Bremen

Opleiding
Willem de Kooning Academie, Rotterdam
Rijksakademie, Amsterdam

In 1992 won ze met haar textielsculpturen de prestigieuze Prix de Rome voor beeldhouwkunst.

Rotterdam wijdde op 6 augustus 1996 een avond aan het lichaam. Karin Arink en Karin Spaink werden gevraagd op elkaars werk te reageren.
Ze maakt lichamen. Grote beelden, naar ik aanneem levensgroot - van tot op heden ongekende creaturen. Ze zijn broertjes en zusjes van de schepsels van Bacon en Barker. En waar Barker me bij de eerste blik imponeert en de adem doet stokken, en Bacon me mijn ogen doet uitkijken, raak ik bij haar beelden hoofdzakelijk ontroerd. Haar wezens zijn anders, niet menselijk, skeletachtig - maar mooi, zo mooi dat je er subiet verliefd op zou worden.

Museum Schiedam / I (X-pose), I+I (you&me), I+I+I (mumbag!)
In deze expositie toont de Rotterdamse kunstenaar Karin Arink haar werk in drie trappenhuizen. Haar werk is in de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam vertegenwoordigd met twee 'Cutdresscutphotos', die beide in de vaste opstelling te zien zijn.
In het werk van Karin Arink staat het individu centraal. Haar fascinatie geldt vooral hoe het individu zichzelf ervaart in relatie tot de omgeving en tot de ander. Het thema van de presentatie in de projectruimten bestaat uit drie staten van 'zijn' van de mens; alleen (I), samen (I+I) en met kind (I+I+I). Deel I gaat in op de zichtbaarheid van het individu; hoe je bestaat doordat anderen je waarnemen en op je reageren. Deel II gaat over de individuele grenzen, over het aftasten van jezelf via de ander. Hoe word je beïnvloed door de ander? Deel III betreft het moederschap; over de sterke lichamelijke ervaringen die spelen bij het krijgen van een kind en over de vraag wat er gebeurt met het individu als aparte entiteit.

Karin Arink in de Rotterdamse Schouwburg het duet 'Smal hands (out of the lie of no)' van Anne Teresa De Keersmaeker en Cynthia Loemij. Twee lichamen, die elkaar duidelijk al jaren kennen, wervelden om en langs elkaar. Daar zat Karin Arink, tot tranens toe geroerd, terwijl binnenin haar eigen lichaam het nog ongeboren lichaam van haar zoontje rondtastte.
Deze dubbele verdubbeling is de basis van haar werk voor beeldspoor. Uit haar lichaam snijdt ze twee lichamen, die ze vervolgens weer hardhandig samenvoegt tot één 'ontspoord'lichaam: 'ANAKOLOET'.

ANAKOLOET
'Welkom. U zult zich afvragen waar u nu terecht gekomen bent. Dat ligt nogal voor de hand: ik sta hier voor een groot gordijn. U ziet: het doek gaat open.'

Een lange vrouw komt op. Haar bewegingen zijn op een opvallende manier elegant. Ze wordt gevolgd door groepjes mensen, die haar voorzichtig naderen tot ze om haar heen klitten. Ze geven haar snoepjes, gevouwen servetjes, een steentje en bedelen om advies, een aanraking, aandacht. Zij glimlacht, zoekt oogcontact, maar ontmoet overal dezelfde bewonderende en veeleisende blik. Dan haken haar ogen in die van een kleine vrouw, het enige paar ogen dat ze tot nu toe heeft vermeden.

De vrouwen (tegelijk):
'Wij zijn eenheid. Wij zijn twee. Ons denken wordt gevormd door observaties uit twee bronnen. Denkbeelden groeien in het ene hoofd, maar zijn gezaaid of worden geoogst in het andere. Een beweging, een klank, een lettergreep van de één beïnvloedt de ander. Gedachten infecteren elkaar; een gedachte verwekt andere.
Wij spreken een eigen taal, onze taal. Onze taal is een samenraapsel dat, besmet door obsessies, voortwoekert. Tussen ons rollen de woorden heen en weer. Ze vallen van het ene vocabulaire in het andere, met of zonder behoud van betekenis. Ook klanken krijgen de betekenis van woorden. We worden bewogen door elke schijnbeweging van elkaar. Het is alsof wij spreken uit één mond.'

(Fragment uit 'Anakoloet- een boek in wording' van Karin Arink en Liorah Hoek)

Karin Arink - States of Self - 2008 Stedelijk Museum Schiedam

Tekeningen, foto's, animaties en ruimtelijk werk. 1990 - 2008
Curator: Wilma Sütö
Solo/retrospectief in 3 zalen van het Stedelijk Museum Schiedam, met monografie met dezelfde titel.

Elke zaal stelde een andere 'state of self' centraal; aangeduid door een titel en zaaltekst.

Zaal 1. heeft als thema Seduction / De eerste blik. In de zaal zijn diverse werken uit verschillende jaren te zien, die allemaal zich open naar of richten tot de toeschouwer. Centraal het werk X-pose (yourself to me) uit 2001.

Zaal 2. heet Infiltration / Verstrengeling. Veel van deze beelden hebben een gestolde beweging en ook gaan meerdere werken over een verlangen naar de aanwezigheid van (of zelfs een opgaan in) de ander.

Zaal 3. heeft het thema In solitude / De binnenruimte, de microkosmos van ons innerlijk; de beïnvloedbaarheid en het isolement. De diverse werken zijn verstild en lijken zich naar binnen te richten. In de ruimte hoorde je de gesproken tekst in solitude (1999-2006), een soort innerlijke monoloog.

2009 'WAT IS TUSSEN ONS' twee duo-installaties, een i.s.m.Ties Ten Bosch in Het Plafond Rotterdam en een met Arie de Groot in kerkje De Wijk, Grensloos Kunst Verkennen Ijhorst
2011 'Kleider machen Kunst' duo met Reinhold Engberding in het Gerhard Marcks Haus, Bremen
2013 'Kooi / Käfig', in K'strich kunstraum Bremen D
2014 'WE EXIST IN DIFFERENCE - OUR INDIFFERENCE ANNIHILATES US' 2014 (cut foil) for De Aanschouw, Rotterdam (curator Anique Weve)
2014 'All attitudes, all shapeliness, all belongings' (Walt Whitman, I Sing The Body Electric) Main Room RAM gallery Rotterdam
2016 Club Solo Breda (+ publicatie)

2021 Allereerste online solo! zie https://galleryviewer.com/en/exhibition/1990/but-arm-in-arm-with-touch-solo

Werk van Karin Arink is vertegenwoordigd in de volgende collecties:
Museo Pecci Prato Italië, Stedelijk van Abbemuseum Eindhoven, ABN/Amro Kunststichting, Stichting Artimo Amsterdam; stadscollectie Boijmans van Beuningen Rotterdam, Stedelijk Museum Schiedam, Nederlands Textielmuseum Tilburg, Arnhems Gemeentemuseum, diverse particuliere collecties in NL en B

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.