kunstbus
Dit artikel is 03-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Katrin Korfmann

Duitse kunstenares, geboren te Heidelberg, Berlijn, 1971,

Kunsthochschule Berlin (1995-1997)

Assistant of the artist Ulay (1997-1998)

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (fotografie), 1996-1999

1999 Winnaar Esther Kroon Award

2000 Winnaar Mama Cash Aanmoedigingsprijs
2000 Grant from Würth Foundation-Germany

Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam (2000-2001)

Katrin Korfmann hanteert het fototoestel even gemakkelijk als de filmcamera, liefst op drukke plekken in de stad: op een plein, in een stationshal of in een Internetcafé. Daar registreert zij menselijk gedrag dat bepaald is door ongeschreven codes. Haar opnames laten het dagelijkse theater zien. Toevallige passanten worden acteurs, dus onderdeel van het kunstwerk. Dat kan een film zijn, een foto(serie) of een installatie. Afhankelijk van de situatie kiest Korfmann het geschikte medium.

De samenspraak van fotografie, video en ruimtelijke installatie leidt in het werk van Katrin Korfmann tot bijzondere resultaten. In 2000 realiseerde zij 'White Wall', een installatie gedacht vanuit het fotograferen en het observeren: zij maakte een kijkdoos van de openbare ruimte van de Zeedijk. Vanuit een café kon men door een vierkant kader en tegen de achtergrond van een witte wand aan de overkant van de straat, de passanten en hun onbewuste choreografie observeren. De video die Korfmann hiervan maakte, heeft ook weer een eigen kwaliteit: de tableau-vivants die ontstaan en verdwijnen, hebben niet alleen filmische kwaliteit, maar zijn vooral in beweging gezette foto's.
Korfmann in al haar werk een spanning tussen stilstand en beweging, en mede daardoor hebben haar beelden een sterke affiniteit met performance. Het integreren van de tijd in het fotografische beeld, het 'timen' van het beeld, is in het werk van Korfmann belangrijk: stilstaande modellen worden geïntegreerd in tijdsopnames van de bewegingen van mensen in openbare ruimtes zoals stations, ijsbanen, stadspleinen; reeksen
opeenvolgende beelden laten het gebruik zien dat mensen van de ruimte maken. Recent maakte zij foto's van modellen in ruimtes van musea; door alle kunstwerken uit het beeld weg te filteren, worden vragen gesteld over de aanwezigheid van deze mensen in deze ruimtes.

2003 2e prijs Prix de Rome 2003 Kunst en Publieke Ruimte
Public Cube, Airport Schiphol 2003,
300 x 400 x 226 cm
Materiaal: hout constructie, veiligheidsglas, gordijn, gips, verf,
Thema's in haar werk zijn vaak: kijken, wachten, afwachten, onwennigheid, verlegenheid, niet-aanwezigheid. In mei 2003 won zij de tweede prijs van de Prix de Rome (Openbare Ruimte) met een ruimtelijke installatie in de aankomsthal op luchthaven Schiphol: een soort wachtkamer met enkele stoelen fungeerde als de oorzaak en de enscenering van allerlei gebeurtenissen en spontane choreografieën tussen mensen.
Als je iemand ophaalt van het vliegtuig, concentreer je je op het moment dat de persoon uit de aankomsthal tevoorschijn komt. In de aankomsthal 2 van Schiphol konden mensen hiervoor plaats nemen in de tijdelijke ruimte die Korfmann maakte. Korfmann ontwikkelde haar thema van inkadering van het openbare leven met een driedimensionale ruimte die een vice-versa perspectief mogelijk maakte. Afhalers konden in de kubus gaan zitten en vanachter de glazen wand aan de voorzijde hun terugkerende geliefden in de deuropening zien verschijnen, die van hun kant hun familie zien zitten. Het publiek wordt tegelijk onderwerp als kijker.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.