kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kees Bol

Nederlandse schilder van portretten, figuurvoorstellingen, stillevens, landschappen,

natuur. Wisselend licht op een rivier. Prachtig. Maar lange tijd werden landschapsschilders beschouwd als ouderwetse mensen. Ik werd overruled door de Cobra-beweging. Als je niet meedeed, nou ! Maar hoe kon ik daaraan meedoen als me dat niet ligt?Dat is jezelf vermoorden.'

Kees (Cornelis) Bol werd 21 september 1916 geboren in een bollenkwekersgezin in Oegstgeest.

Al op de lagere school noemde de meester hem door het vele tekenen Kunstschilder.

Hij werd koopman, werkte in de fabriek bij de Bata, en was voorcalculator bij Philips.

1935 : gaat in Eindhoven wonen
Het werken bij Philips kan, dank zij een goed advies van een collega wel gezien worden als een beslissende periode als het gaat om de definitieve keuze voor de kunst. In de jaren 1946-1948 had hij samen met de Wilde, met wie hij bevriend was en de latere directeur van het van Abbemuseum in Eindhoven, een atelier. De Wilde zou in 1976 lid uitmaken van het erecommite ter gelegenheid van de 60e verjaardag van Kees Bol.

In 1941 trouwde hij met Toos van 't Hof.

Hij volgde in 1944 lessen bij Jan Heesters en later bij Henk Meijer, Han van Dam en Paul Citroen aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag.

1946 : vestigt zich als schilder

Sinds 1946 en tot de jaren zeventig woont en werkt Kees Bol te Eindhoven.

1950 : Th.van Duyl-Schwartze-prijs ( portret)

Aan de toenmalige Academie voor Industriƫle Vormgeving, afdeling vrij tekenen en schilderen, geeft hij vanaf 1951 les (tot 1972). Vanaf 1963 tot 1972 doceert hij tegelijkertijd ook aan de Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Vele leerlingen bewaren onvergetelijke herinneringen aan de lessen van Kees Bol.

Rond 1970 verhuizen de Kunstenaar en zijn vrouw Toos naar Heusden aan de Maas.

1976 tentoonstelling Van Abbemuseum ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.

In 1982 wordt hij Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Kees Bol woont en werkt tot aan het einde van zijn leven in Heusden aan de Maas.

Kees Bol exposeerde onder andere in het Van Abbemuseum Eindhoven, het Stedelijk Museum Amsterdam en het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch. En nu, in 2005, in Museum De Wieger Deurne. Vele particulieren zijn in het bezit van werk van de Kunstenaar Kees Bol.

2005 Museum De Wieger Deurne
Peter Bol over de selectie uit het werk van Kees Bol voor de tentoonstelling in Museum De Wieger te Deurne: "Als je zo dicht bij het werk van je vader bent opgegroeid bestaat het risico dat je over het beste uit zijn grote Oeuvre heenkijkt. Met dat besef ben ik ruim twee jaar geleden begonnen om uit de veelheid van schilderijen een te overzien aantal te selecteren, vanuit het oogpunt de schilder Kees Bol op de meest zuivere manier te verbinden met de mens Kees Bol.
De eerste selecties heb ik bekeken met Rita Keymeulen, directeur van Museum de Wieger te Deurne. Na steeds opnieuw kijken en schiften - want van veelheid naar een te hanteren aantal is zowel een luxe, maar soms ook een 'bittere' opgave - daagden voor mij steeds scherper de Contouren van de kern van mijn vader's kunstenaarschap.
Het gaat om schilderijen, waarbij de inhoud de Vorm als een haast losse bijkomstigheid meeneemt in een even poƫtisch als intiem beeld; schilderijen, die meestal een onaanzienlijk onderwerp zoals braakliggend land of een Stilleven met alledaagse voorwerpen verbeelden; schilderijen over de gaafheid van een menselijk gezicht en de weemoed rond het vergankelijke. Ik heb gezocht naar die schilderijen waarin het meesterlijke van Kees Bol maximaal zichtbaar is. Zijn unieke gebonden Toon, die als een ongrijpbare adem alle elementen weet te verenigen in een zuivere Expressie, die het zonder grote contrasten kan stellen toont bij uitstek het artistieke universum van de ware colorist, van 'een echte Bol'.
Voor de 'kracht' van Kees Bol heb ik bewust gekozen voor een 'positieve eenzijdigheid' met de nadruk op werk uit de late jaren '50 en de jaren '60, met af en toe uitlopers naar latere jaren tot een enkel zeer recent schilderij. In deze tentoonstelling zult u een Kees Bol ontmoeten, zoals u die niet eerder hebt gezien of zoals u hem slechts ten dele kende.
"

Peter Bol over de selectie uit het werk van Kees Bol voor het boek: "Kees Bol verdient een bijzonder boek, vooral omdat dit niet het eerste boek over zijn Kunst is. Over de keuze van de schilderijen is het nodige opgemerkt in voorgaande tekst over de tentoonstelling. Voor het boek is gezocht naar schoonheid in beperking, voor een rustige en eenvoudige presentatie van het werk. Ook in de Vormgeving van het boek ligt daarop de nadruk. Zo zal in aanvulling op de fraaie Reproducties en de teksten, het aanschijn van het boek veel duiden over de aard van de schilder en zijn werk."

De Vormgeving van het boek is in de goede handen van Dick Simons van De VormCompagnie te Houten. De Fotografie werd verzorgd door Frans Lossie uit Heusden en het drukwerk is uitgevoerd door drukkerij Lecturis Eindhoven. De auteurs benadrukken in hun teksten, los van wat kunsthistorisch gangbaar is, de plaats van Kees Bol in een zo breed mogelijke - vaak sociaal maatschappelijke - context. De nadruk ligt op de gave eenheid, die Kees Bol als mens en als schilder op een zo eigen wijze bijeen heeft weten te brengen en te houden. Zo een lang leven lang!

Zeker voor iedereen een meer dan aangename verrassing.

Het boek wordt gepresenteerd tijdens de tentoonstelling Kees Bol in Museum De Wieger te Deurne op zaterdag 16 april 2005. Wenst U in te tekenen op het boek en bij de presentatie aanwezig te zijn, stuur dan het intekenformulier voor het boek (balie van het Museum) naar onderstaand adres en u ontvangt namens de Stichting Kees Bol een uitnodiging voor de feestelijke presentatie van het boek.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 62.