kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kees de Goede

Woont en werkt in Amsterdam,

Het oeuvre van Kees de Goede is geen aaneenschakeling van op zichzelf staande incidenten, maar ontwikkelt zich door middel van series, waarbij De Goede, ondanks de beperking tot een aantal beeldelementen, toch een grote dynamiek weet te creëren. In de stilering van zijn vormen (die vaak het midden houden tussen geometrisch en organisch) en de precieze doorwerking van materialen en kleur, manifesteert zich een constructieve manier van werken. Ieder werk is het resultaat van zorgvuldige overwegingen.

In zijn vroege werk manipuleerde De Goede beeldvlak en spieraam tot heel materiële en beeldbepalende factoren. Zijn fragiele werken van het eind van de jaren zeventig bestaan bijvoorbeeld uit een vliesdunne drager van rijstpapier, opgespannen tussen bamboe, waarbij de geleding van het bamboe de plaatsen bepaalde vanwaaruit geometrische motieven en lijnen vertrokken. Enkele jaren later ontstonden schilderijen die over een ruwe constructie van boomtakken waren gespannen en hing hij doeken als zakken over een skelet van takken, waardoor een lege sculpturale vorm - 'een beeld zonder vlees' - ontstond.

Een aantal van deze werken heeft een onbestemd open centrum, alsof De Goede een diepte wil omkransen waarvan de betekenis niet kan worden gearticuleerd. Dit tijdloze en bewegingloze verdwijnpunt is ook te vinden in de cirkelvormen die de laatste tien jaar in zijn werk een belangrijke rol zijn gaan spelen - cirkels, waarbinnen andere cirkels geheel of ten dele zichtbaar zijn. Het (sterk geabstraheerde) motief is geïnspireerd op het fantastische perspectief van een plafondschildering van de vijftiende-eeuwse Italiaanse schilder Andrea Mantegna, waar, als vanaf een grote hoogte, engelen over een rondlopende balustrade naar beneden kijken.

In Zonder titel (1994-1995) verschijnt dit motief nu eens positief dan weer negatief, of binnen een kring van onregelmatige cirkels. Een onderliggend raster van elkaar kruisende lijnen suggereert dat de vormen steeds vanuit het brandpunt van zo'n kruising ontstaan en uitdijen. Overlappingen, en tegenstellingen tussen donker en licht, groot en klein, geven de locaties ook in de diepte reliëf. 'Hoe ziet de wereld eruit en hoe het heelal? Waar bevind ik me en hoe verhoud ik me tot de rest?' Zo formuleerde De Goede eens de vragen die hij zich tijdens het werk stelt. Al schrijvend en tastend laat hij mogelijke constellaties zien, waarbinnen begrippen als plaats en identiteit steeds verschuiven.

Volgens het woordenboek betekent Pulse ondermeer hartslag of ritme. Voor wie het werk van Kees de Goede kent, zal dit onmiddellijk associaties oproepen met het denkbeeldig getik van de door hem zo dikwijls getekende klokken. De cirkelvormige wijzerplaat en de rondgang van de wijzers vormden enige jaren geleden een belangrijk thema in het werk van Kees de Goede. Het resulteerde in een 'klokkenboek' ('An Anthology of Events', 1995) waarin hij de cyclische beweging van de tijd verbeeldde. Voor elke pagina tekende hij een andere cirkelvormige klok als een symbolische weergave van de wanhopige poging om de tijd te vangen en letterlijk in een kunstwerk te verstillen. De oplage van het boek bedroeg 365 exemplaren.

1999 - De cirkelvorm is een weerkerend motief in het werk van De Goede. Zijn fascinatie voor de cirkel begon ooit vanuit zijn bewondering voor een plafondschildering van Andrea Mantegna waarop in perspectivische vertekening een rondlopende balustrade te zien is. In de reeks van twintig nieuwe tekeningen (en één litho) die gedurende de zomermaanden bij De Pont te zien zal zijn, is de cirkel in allerlei varianten en betekenissen aanwezig. Als decoratieve bol of uitgerekt tot spiraal, als geabstraheerde vorm van een put-opening, een wiel of een hoofd, of als schematische aanduiding van een klok, een kompas of een bom. Telkens zijn meerdere interpretaties mogelijk. In de herhaling van de vorm blijkt dat een beperkt uitgangspunt kan leiden tot een grote veelzijdigheid aan beeldende mogelijkheden. Maar het zijn niet alleen de verschillende figuratieve associaties die Kees de Goede in zijn tekeningen onderzoekt, in het handschrift van de tekening en in het patroon van de zich herhalende cirkellijnen lijkt een zelfde vertraging plaats te vinden als in de tijdloze klokken. De houtskoollijnen golven over het papier en tegen de met acrylverf gekleurde achtergrond komen ze in een lome beweging als kringen in het water. Vormen verschuiven en overlappen elkaar soms. Hierdoor ontstaat er ruimte op het platte vlak en een dynamisch perspectief van veranderende gezichtspunten.

Bron: http://www.depont.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 66.