kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kees Thijn

Kees Thijn (Emmen, 1933) is oud-hoogleraar radiologie en schilder. Vanaf 1966 is hij kunstschilder van vooral Portretten, Stillevens en symbolische taferelen. Thijn voelt zich het meest aangetrokken tot de figuratieve Schilderkunst. Zijn belangstelling voor het Surrealisme is duidelijk te zien.

2005 Stedelijk Museum Zwolle: Kees Thijn en zijn symbolische wereld
In 'De Varkensmester' uit 1989 heeft Kees Thijn een varkenskop bijna beeldvullend geportretteerd. De toeschouwer kan recht in de neusgaten kijken en onder één van de oren piept nog net een vrolijk oog tevoorschijn. In de linkerbovenhoek van het schilderij is een minuscuul portretje te zien van de boer. Het is met een ijzerdraadje bevestigd aan een paal in de varkensstal. Ook de boer kijkt vrolijk.

De werkelijkheid heeft altijd twee gezichten. Of meer. Schilder Kees Thijn speelt vindingrijk in op dit gegeven. Zowel varkensmester als varken zijn gelukkig zolang ze niet weten wat de toekomst zal brengen: dood door slacht, goeie handel of misschien wel de varkenspest. De symboliek van het schilderij is duidelijk, zoals de bedoelingen van de schilder eigenlijk altijd helder zijn, ook al worden ze gevangen in magisch Realistische of surrealistische beelden.

'Ooit ben ik begonnen met schilderijen in de geest van Raoul Hynckes en Carel Willink. De magische realisten spraken me bijzonder aan. Later bewoog mijn werk meer in surrealistische richting. Symboliek geeft een meerwaarde aan mijn schilderijen', vertelt Kees Thijn.

Rode draad
Ook zonder te weten waar alle elementen in zijn schilderijen precies naar verwijzen, biedt de Kunst van de schilder uit Drenthe bijzondere kijkervaringen. Een belangrijke rode draad vormt de manier waarop de Kunstenaar omgaat met de Natuur.

Als Fijnschilder is Kees Thijn Autodidact. Naast schilderen is de hobbyboerderij zijn grote Passie. Hoe nauwgezet hij zich ook wijdt aan het schilderen van herkenbare voorwerpen, Thijn is zeker geen realist. Een wormstekige Appel wordt overeind gehouden door een kruk of opgelapt met behulp van een leren riempje of andere hulpmiddelen. Effect van die vreemde chirurgische ingrepen (indirecte verwijzingen naar zijn medische achtergrond!) is wel dat Appels en eieren gaan leven en letterlijk menselijke trekjes vertonen. Die metaforische benadering sluit perfect aan bij de behoefte van de schilder om de grens tussen schijn en werkelijkheid op te rekken.Het is verleidelijk om de medische carrière van Kees Thijn (Emmen, 1933) direct in verband te brengen met zijn Kunst. Zijn analytische werkwijze, precisiewerk en fascinatie voor gewonde voorwerpen bieden daarvoor voldoende Concrete aanknopingspunten. Als schilder legt Thijn de wereld der dingen bijna letterlijk op de ontleedtafel of onder het vergrootglas. Zijn schildertrant neigt zelfs naar Hyperrealisme. De verbijzondering van de wekelijkheid schuilt in de ongebruikelijke toevoegingen die de logica van het beeld op de kop zetten of onderuit halen. Smeltend Porselein, kalkoenen in een onbestemde landschappelijke setting, een Stilleven van gewonde theekannen en koffiekruiken, een schaakspelende Haan laten zien dat de schilder graag een Loopje met de werkelijkheid neemt.
Bij de tentoonstelling verschijnt een monografie van het werk van Kees Thijn (uitgave Waanders, Zwolle)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.