kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Klaas Kloosterboer

Nederlandse schilder en beeldhouwer, leeft en werkt in Amsterdam,

Kunsten, Amsterdam

Het werk van Klaas Kloosterboer werd in 1992 in het Centraal Museum in Utrecht voor het eerst aan een groter publiek getoond. Zijn werk werd in de groepstentoonstelling 'Dumb Painting' (curator Dr. Marja Bosma) temidden van 'radicale' of 'sprakeloze kunstenaars' zoals Günter Umberg, Ian Davenport, Bernard Frize en Steven Parrino geplaatst. Kunstenaars die streefden naar een extreme reductie in de abstracte schilderkunst.
Kloosterboers werk viel niet zozeer door zijn 'radicaliteit' op, maar veeleer doordat een brug tussen handeling en concept werd geslagen, na in de jaren 80 eerst 'correctie'- en 'afhoek'-schilderijen gemaakt te hebben. Het werkplan en de handeling konden gemakkelijk teruggelezen worden.

Sinds 1995 is hij als docent verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, afdeling Beeldende Kunst.

In de loop van de jaren negentig heeft Klaas Kloosterboer zich meer en meer op de fysieke expressie binnen een streng uit te voeren plan toegelegd. In zijn meest recente werk wordt de nadrukkelijke aanwezigheid van de handeling zozeer versterkt naar voren gebracht, dat "de handeling" als handeling wordt gepresenteerd: "acted action", zoals Kloosterboer dat noemt.

In mijn werk zijn woorden als 'uitdelen', 'ontvangen' en 'twijfel' begrippen waaromheen ik een drama opvoer, opdat deze woorden tot leven worden gewekt.

2003 Toekenning 017
'Ik ben op zoek naar nieuwe manieren om mijn concepten en vaste ideeën omver te gooien. Voor mij is het decoratieve en het verleidelijke daarbij verboden. Zo probeer ik nieuwe wegen te vinden, die misschien naar nieuwe concepten leiden.', zegt Klaas Kloosterboer in het boek Shivering emotions and feverish feelings. Bij de entree kondigt een reuzenhandschoen het thema van de tentoonstelling in het Fonds BKVB aan. Er is door de kunstenaar gekozen voor een aantal werken waarin handen of handelingen een rol spelen. In de video Workshop wordt gesproken taal geconfronteerd met handgebaren. In het videowerk Meeting wordt aan touwen getrokken die verbonden zijn aan dozen, waardoor het aanzitten aan een tafel abrupt wordt verbroken. Midden in een zaal staat een tafel met stoelen met daarop vier van de fel oranje boeken Shivering emotions and feverish feelings. Hier wordt de bezoeker uitgenodigd tot lezen. In het boek staan teksten van Mark Kremer en Frank Reijnders, samen met een interview door Angelika Stepken, directrice van de Badischer Kunstverein in Karlsruhe, waar in oktober een grote solotentoonstelling geopend werd en ter gelegenheid waarvan deze publicatie verscheen.

2004 Sandwichman - Galerie van Gelder,
Een hoop houtkrullen ligt op de vloer en de geur van de geschaafde planken komt je tegemoet, terwijl een videofilm gesticulerende handen laat zien, waarbij een gedragen stem een soort mathematische tekst uitspreekt. In de voorruimte van de tentoonstelling 'Sandwichman' van Klaas Kloosterboer worden Theorie en Praktijk aangekaart. De doorgang - gemaakt van lappen textiel - naar de volgende ruimte leidt naar een groep houten sculpturen, waar met bruine klodders olieverf door de kunstenaar op gemikt is. Het ziet er uit als een werkplek. Het is klaarblijkelijk de plaats die zit tussen enerzijds het bedenken van een plan en anderzijds het schaven en schuren dat in ieder geval en uiteindelijk houtafval oplevert. Daar tussenin zien we het werk, een stuk leven, zijn kunst... In de rest van de ruimte kijken een groot schavot en een enorm spiegelend doek zwijgend en eenzaam toe.

2004 Stadsgalerij Heerlen - Conflict en Weerstand
Klaas Kloosterboer haalt in zijn werk het traditionele schilderij 'uit elkaar' en komt met de losse ingrediënten tot nieuwe vormen van (schilder)kunst. Conflict en weerstand zijn sleutelbegrippen in de benadering van Kloosterboer. Deze begrippen worden ten tonele gevoerd en in de tentoonstelling als het ware beproefd. Het conflict wordt opgezocht om tot waarachtigheid te komen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.