kunstbus
Dit artikel is 11-08-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

KMSKB

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)

In de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, die twee eeuwen oud zijn, worden ongeveer twintigduizend schilderijen, sculpturen en tekeningen bewaard. Ze zijn gevestigd in Brussel en bestaan uit het Museum voor Oude Kunst (15de-18de eeuw), het Museum voor Moderne Kunst (19de-20ste eeuw), het Wiertzmuseum en het Meuniermuseum.

Vanaf juni 2009 opent op het Koningsplein bovendien het langverwachte Magrittemuseum, waar je meer dan 200 werken van deze wereldberoemde kunstenaar kan bewonderen.

KMSK - Het Museum voor Oude Kunst
In dit museum wordt een uitgebreide collectie schilderijen, beelden en tekeningen uit de 15de tot de 18e eeuw bewaard, met o.a. werken van de Vlaamse Primitieven Rogier van der Weyden, Petrus Christus, Dirk Bouts, Hans Memling, Jheronimus Bosch; verder ook Pieter Paul Rubens, Jacob Jordaens en Antoon van Dyck.

KMSK - Het Museum voor Moderne Kunst
Dit museum toont kunstwerken vanaf de geboorte van Jacques-Louis David (1748) tot nu. Deze symbolische datum verwijst direct naar het misschien wel belangrijkste werk in deze collectie: het schilderij dat David in 1793 maakte: 'De dood van Marat.' Er zijn veel werken van René Magritte en van andere Belgische kunstenaars zoals bijvoorbeeld Fernand Khnopff, Théo Van Rysselberghe, James Ensor, Paul Gauguin, Rik Wouters, Léon Spilliaert, Constant Permeke, Paul Delvaux, Marcel Broodthaers, Panamarenko en tot ieders verbazing zelf een bekend werk van Salvador Dali.

Wiertzmuseum
Dit Wiertzmuseum is gewijd aan Antoine-Joseph Wiertz (1806-1865), een kunstenaar uit de Belgische romantiek.

Meuniermuseum
Dit museum is gewijd aan Constantin Meunier (1831-1905), een kunstenaar uit het Belgische realisme.

Magrittemuseum
Het Musee Magritte Museum is geopend op 2 juni 2009. Het drie verdiepingen tellende museum heeft de grootste collectie van René Magritte ter wereld.

Geschiedenis van de musea
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zijn twee eeuwen oud. Hier volgen de belangrijkste elementen van dit verhaal...

1794 - 1815 (Frans bewind)
1794 : Talrijke kunstwerken worden door de revolutionairen in beslag genomen en samengebracht in depots of verzonden naar Parijs.

1798 : Guillaume Bosschaert wordt aangewezen als conservator van de kunstwerken die bijeengebracht zijn in het voormalige paleis van Karel van Lotharingen (Oude Hof). Hij spant zich in om andere in beslag genomen werken te recupereren.

1801 : Met deze verzameling richt Eerste Consul Bonaparte het Museum van het Dijledepartement op. In de loop van de volgende jaren zal Parijs er belangrijke werken naar overbrengen.

1803 : Opening van dit museum en publicatie van de eerste catalogus.

1811 : De Stad Brussel wordt eigenaar van het museum.

1815-1830 Nederlands bewind

Koning Willem I breidt de collecties uit en vergroot het gebouw van het Oude Hof, waar het museum zich bevindt.

Onafhankelijk België (vanaf 1830)
1835 : Bij besluit richt koning Leopold I in Brussel een nationaal museum op, gewijd aan de Belgische kunstenaars.

1842 : Het museum, nog steeds eigendom van de Stad Brussel, wordt overgedragen aan de Belgische Staat.

1845 : Oprichting van een afdeling voor moderne Belgische kunst.

1846 : Verschijning van de eerste statuten van het Musée royal de peinture et de sculpture de Belgique in Brussel.

1863 : Uitgave van de catalogus van Edouard Fétis, die 361 nummers telt.

1868 : Het Antoine Wiertzmuseum wordt aan de instelling toegevoegd.

1887 : De collecties oude kunst en beeldhouwkunst verhuizen van het Oude Hof naar een nieuw gebouw er vlakbij, ontworpen door Alphonse Balat. De collecties moderne kunst blijven in het Oude Hof, waar verschillende groepen (onder meer Les XX en La Libre Esthétique) talloze tentoonstellingen blijven organiseren.

1907 : Oprichting van de vereniging van de Vrienden van het museum.

1911 : Eerste kubistische tentoonstelling buiten Frankrijk in het Museum voor Moderne Kunst (met een inleiding van Apollinaire).

1914 : De collectie de Grez (4250 tekeningen, een van de belangrijkste in België) wordt geschonken aan het Tekeningenkabinet.

1919 : Naamsverandering : Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België. Vorming van het eerste wetenschappelijk kader onder leiding van een hoofdconservator.

1927 : Nieuwe en definitieve benaming : Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Grote Van Gogh-tentoonstelling.

1952 : Publicatie van het eerste wetenschappelijke "Bulletin".

1959 : Het Museum voor Moderne Kunst verlaat het Oude Hof. Van 1962 tot 1974 zal het slechts over enge tentoonstellingslokalen aan het Koningsplein beschikken.

1963 : Tentoonstelling "De eeuw van Bruegel".

1964 : Begin van de grote uitbreidings- en renovatiewerkzaamheden, die nog steeds doorgaan.

1965 : Tentoonstelling "De eeuw van Rubens". Het museum krijgt een nieuwe wetenschappelijke basisstructuur.

1974 : Inhuldiging van de nieuwe uitbreidingen (53 zalen), die het gebouw van Balat verlengen. De 15de-, 16de- en 19de-eeuwse kunstwerken worden daar tentoongesteld.

1976 : Tentoonstelling "Het symbolisme in Europa".

1978 : Het Constantin Meuniermuseum wordt aan de instelling toegevoegd.

1984 : Inhuldiging van het nieuwe complex van het Museum voor Moderne Kunst, ontworpen door Roger Bastin, en van de gerenoveerde zalen van het Balat-gebouw (17de en 18de eeuw). Publicatie van de catalogi (de recentste) van de oude en de moderne schilderkunst.

1992 : Inhuldiging van een nieuwe beeldengalerij. Publicatie van de catalogus van de 19de-eeuwse beeldhouwkunst.

1997 : Eerste tentoonstelling uit het drieluik Delvaux-Magritte-Ensor. De 19de-eeuwse collecties worden overgebracht naar het gebouw aan het Koningsplein.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 354.