kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ko Aarts

Ko Aarts (1961)

Geboren in Hulst, Zeeland. Woont en werkt in Amsterdam.

Opleiding
ABK, Arnhem (1989)
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, Amsterdam

Het werk van Ko Aarts beperkt zich niet tot één onderwerp of stijl. Stille gebouwen en geometrische fabrieken worden afgewisseld met organische berglandschappen of gebulder van stijgende vliegtuigen.
Dat voor een allround beeldend kunstenaarschap kennis van de elementaire beginselen van het schilderen vaak een goede basis is, bewijst hij met zijn monumentale werk in de openbare ruimte en met zijn, al dan niet in opdracht gemaakte, grafische werken.
Aarts werk toont beelden die ontstaan zijn uit een combinatie van werkelijkheid en fantasie. Zijn besef dat de dingen niet voor éénduidige interpretatie vatbaar zijn; dat tegenstrijdige opvattingen en gevoelens de overhand kunnen hebben, is een principe dat maakt dat zijn werk een lichtvoetig karakter kan bezitten, ondanks de vaak beklemmende onderwerpen.
De kunstenaar streeft ernaar om in zijn werk een balans te vinden tussen strengheid en ironie.
Daartoe verdeelt hij zijn aandacht tussen enerzijds een soort media-realisme, dat zelfs banale vormen mag aannemen en anderszijds de puur formele aspecten van waarneming en schilderkunst. Een overzicht van het werk toont steeds terugkerende elementen. Het opvallendst zijn de gebouwen, die soms zelfstandig figureren, soms in groepen en uitdrukking geven aan een bepaalde atmosfeer. Daarnaast zijn er sinds jaar en dag de vliegtuigen in verschillende settings. Aarts heeft zich wel eens uitgelaten als zou hij proberen objecten tot leven te wekken door ze als acteurs op te voeren in zijn schilderijen.

1992 Koninklijk Paleis op de Dam, Amsterdam. Nominatie Koninklijke Subsidie.
Johan en Titia Buning Brongers Prijs.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.