kunstbus
Dit artikel is 23-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Koen Vanmechelen

Koen Vanmechelen (Sint-Truiden 1965) is een hedendaagse Belgische conceptueel kunstenaar. Koen Vanmechelen besloot ooit een universele kip, een 'superbastard' te kweken uit verschillende nationale kippenrassen - Mechelse Koekoek, Poulet de Bresse, English Redcap, Jersey Giant, Nederlandse Uilebaard… Daarvóór was hij al bezig met de Walking Egg, eveneens een uiting van genetische inspiratie. Sindsdien realiseerde hij met en in zijn oeuvre een voortdurende kruisbestuiving tussen kunst en genetica, sociologie en biologie.

2003 GALERIJ ERASMUS "Cosmopolitan chicken" Mechelse Redcap
Koen VanMechelen (Sint-Truiden, 1965) is een sterk opkomend Belgisch beeldend kunstenaar. Zijn leven lang is hij in de ban van de kip en het ei. Als kind hield hij kippen; in zijn kamer staat een broedmachine.

Het verhaal begon officieel in het dorp Watou, op de grens tussen België en Frankrijk in 2000. In de tentoonstelling "Storm Centers" (curator: Jan Hoet) liet Koen Vanmechelen de Belgische kip "Mechelse Koekoek" kweken met de Franse "poulet de Bresse". Daarna werden de afstammelingen van de kruising als "Mechelse Bresse's" in een vermaarde galerie in Londen op hun beurt gekruist met de Engelse kip "Redcap". Met de "Mechelse Redcap" werd in 2001 in Deweer Art Gallery te Otegem (B) een tentoonstelling gebracht, onder de titel... "Tussen natuurlijk broeden en genetisch manipuleren".

De "Mechelse Redcap" werd vervolgens gekruist met de Amerikaanse kip "Jersey Giant": in realiteit in Limburg en "artificieel" (d.w.z. middels een transparante glazen kip) op de kunstbeurs van Miami, USA. De "Mechelse Giant" is op zijn beurt gekruist met de "Dresdner Huhn", een bij uitstek Duitse kip. Inmiddels is The Cosmopolitan Chicken een wereldwijd kweekproject waarbij hij nationale en regionale kippenrassen kruist tot multiculturele bastaards. Want: als je niet ten onder wilt gaan, moet je kruisen over de grenzen heen.

The Cosmopolitan Chicken raakt aan vele actuele maatschappelijke issues: genetische manipulatie, klonen, globalisatie, en multiculturaliteit. The Cosmopolitan Project is een gedurfd en vernieuwend antwoord op één van de meest basale, menselijke vragen: wat is onze identiteit, als individu en als soort? Tegelijk is het een dwingend pleidooi om uit de kooi te breken die ons als individu en soort omklemt en om de barrières te slechten tussen het ik en het andere. De kunstenaar is er van overtuigd dat het ei, als wereld en laboratorium, iets ongelooflijks in zich draagt voor de toekomst. Vandaar zijn samenwerking met onder andere biologen, fertiliteitspecialisten, architecten, filosofen en genetici.

Ook wetenschap en technologie stellen met onder andere onderzoek naar genetische manipulatie en kloneren, vragen bij de menselijke identiteit. Zeker de medische wetenschap.

Net als in kunst gaat ook creativiteit in wetenschap om het breken van grenzen. Noch wetenschap of filosofie zijn evenwel geisoleerd in staat om antwoorden te bieden. Een vaststelling die ook steeds meer de artistieke agen-da's gaat domineren.

VanMechelens kunst probeert die verschillende betekenis-'servers' te bundelen.

In Galerij Erasmus wordt de derde generatie getoond de 'Mechelse Redcap'; een afstammeling in de 3e generatie die na kruising na vermeende infertiliteit weer vruchtbaar blijkt te zijn.

De Golem

Onder de auspiciën van Z33 bedacht Koen Vanmechelen het golemproject. Over de hele wereld worden golems uitgezet, vier meter hoge, houten sculpturen die in hun hart iets meedragen dat op de plek waar ze terechtkomen nodig is. De golem staat symbool voor de valkuil van de maakbaarheid van de mens.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.