kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Lambert Doomer

Lambert Harmensz. Doomer, Noord-Nederlands (vóór 1775) schilder, tekenaar, kunstverzamelaar, kopiist van portretten, landschappen, genrekunst, historie, dieren, winterlandschappen, bosstillevens, architectuur (als genre), interieurs en boeren.

Geboorteplaats/datum Amsterdam 1624, gedoopt op 11-02-1624 te Amsterdam.
Sterfplaats/datum Amsterdam 1700-07-02 (of Alkmaar?).

Leerling van Rembrandt?
Doorgaans wordt aangenomen dat Doomer waarschijnlijk ca. 1644 bij Rembrandt in de leer was. Dit is o.a. gebaseerd op een kopie die Doomer tekende naar een tekening, die gesigneerd en gedateerd is: 'Rembrandt f 1644' (Ben. 815). P. Schatborn (1977) heeft hier terecht tegen in gebracht dat het feit dat Doomer een Rembrandt tekening uit 1644 copieerde niet betekent dat deze kopie in datzelfde jaar werd vervaardigd. Lambert Harmensz. Doomer was verzamelaar en had een grote collectie grafiek en vijf albums met tekeningen van Rembrandt die hij tijdens of na de veiling van Rembrandts bezittingen in 1657-58 verwierf. Doomer copieerde niet alleen tekeningen van Rembrandt, maar ook van andere kunstenaars, zoals Savery en Hackaert. Op grond hiervan concludeerde Schatborn dat het waarschijnlijk is dat Doomer de kopie naar Rembrandts tekening uit 1644, niet in 1644, maar in de late jaren 1650 vervaardigde. Bovendien verschijnen, volgens Schatborn, Rembrandtieke elementen pas in een latere fase van Doomers werk. Een leertijd bij Rembrandt rond 1644 is dan ook verre van zeker (Michiel Franken 1-11-2005)

Ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van Rembrandt (1606-1669), organiseert de Fondation Custodia (Rembrandt
Deze tentoonstelling besteedt aandacht aan de reizen van Hollandse kunstenaars in Frankrijk in de 17de-eeuw. De reis van Lambert Doomer (1624-1700) en Willem Schellinks (1627-1678) langs de Loire in 1646 staat daarbij centraal. Van deze reis is een verslag bekend, evenals vele tekeningen. De tocht van de twee kunstenaars liep langs de rivier van Nantes naar Orléans, en vervolgens naar Parijs en de Seine vallei, voordat ze in Rouen uit elkaar gingen.
De tentoonstelling die bestaat uit bruiklenen uit diverse prentenkabinetten en privé-collecties, zal vervolgens getoond worden in Amsterdam in Het Rembrandthuis (16 december 2006 - 11 februari 2007). De geïllustreerde catalogus die de tentoonstelling begeleidt, zal de tekst van het reisverslag van Schellinks bevatten.

De stadsmuur van Nantes, ca. 1670 Lambert Doomer reisde in 1646 naar Frankrijk. In Nantes had hij twee broers wonen, dus over zijn logies hoefde hij zich geen zorgen te maken. Met het huis van zijn broers als uitvalsbasis tekende Doomer een flink aantal gezichten op, in en om Nantes.
De hier afgebeelde tekening, een gezicht op een wel zeer pittoresk deel van de oude stadsmuur, moet gebaseerd zijn op een studie die Doomer ter plaatse maakte. Het is een weliswaar eigenhandige, maar lang na de reis ontstane herhaling, uit een grote reeks van dergelijke tekeningen die hij waarschijnlijk in het begin van de jaren zeventig maakte. Deze latere versies tekende Doomer op papier uit een kasboek, dat te herkennen is aan twee horizontale lijnen in rood bruine inkt, bedoeld om de op te tellen bedragen netjes onder elkaar kunnen noteren. Doomer was redelijk welgesteld en hoefde niet voor zijn brood te werken. Zijn 'reprises' van zijn oude reisschetsen tekende hij wellicht op verzoek van bevriende verzamelaars.

Ondertrouw op 24-08-1668 te Amsterdam (getuigen: Zijn moeder Baertje Martens), gehuwd 1668 met Metje Harmens, geboren te Arnhem.

Een staande drinkende man Zwart krijt, gehoogd met wit krijt,
op blauw papier; enkele lijnen opgehaald
met de pen in bruin, 390 x 230 mm.
Links onderaan geannoteerd D…t; rechts onderaan geannoteerd DuSart.
Het getekende oeuvre van Lambert Doomer bestaat vrijwel uitsluitend uit landschappen. Tot nu toe is dit de enige figuurstudie die met zekerheid aan Doomer kan worden toegeschreven.
De drinkende ruiter komt - met enkele kleine wijzigingen - voor op een gesigneerd en 1676 gedateerd schilderij van Lambert Doomer waarvan de huidige verblijfplaats niet bekend is.
Tijdens de voorbereidingen voor de spraakmakende tentoonstelling Figuurstudies. Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw, die in 1981-1982 in Amsterdam en Washington te zien was, ontdekte Peter Schatborn het verband tussen de tekening en het schilderij. De eigenaars van de tekening, George en Maida Abrams, besloten haar aan het Rijksprentenkabinet te schenken als blijk van waardering voor Peter Schatborns verdiensten voor de bestudering van de Hollandse kunst in de 17de eeuw.

Bronnen:
Amsterdam in breedbeeld, omstreeks 1675


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.