kunstbus
Dit artikel is 13-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Lambert Lombard

Zuidnederlands schilder, 1505 Luik - 1566 aldaar

Lombard was een volgeling van Jan Gossaert van Mabuse, wiens leerling hij waarschijnlijk te Middelburg is geweest. Vermoedelijk was hij in 1544 werkzaam in Duitsland en van 1537-39 te Rome, waar hij zich een grondige kennis van de antieke oudheid eigen maakte. Hij schijnt meer theoreticus geweest te zijn en als zodanig heeft hij veel invloed gehad op de ontwikkeling van kunstenaars als Frans Floris, Hubert Goltzius en Willem Key. Het Paaslam in het museum te Luik, waarin hij een academische stijl toont, wordt aan hem toegeschreven. In 1532 was hij hofarchitect en schilder van de prins-bisschop te Luik, voor wie hij de plannen voor verschillende gebouwen ontwierp. (Summa)

Weken:
. Paulus en Dionysos de Areopagiet bij het altaar van een god, Luik
. De Barmhartigheid, ca. 1740, Sint-Petersburg, Hermitage

Biografie
Lambert Lombard (Luik, 1505/6 - aldaar, 1566) was een renaissanceschilder, architect en humanist.

Hij was een veelzijdig kunstenaar die zich naast de schilderkunst en de architectuur bezig hield met archeologie, literatuur, mythologie en numismatiek.

Zijn opleiding als kunstenaar ontving hij in Antwerpen vanwaar hij naar Middelburg (Zeeland) reisde en er bij de schilders Jan Mabuse (Jean Gossart) en Jan van Scorel de Italiaanse stijl leerde. Michel Zagrius, een weinig bekende humanist, wijdde hem in de nieuwe renaissancecultuur in. Later deed hij meerdere reizen naar Duitsland en Frankrijk.

In 1537 zond de Luikse prinsbisschop Everhard van der Mark, van wie hij hofschilder was, hem als lid van een missie onder de leiding van de Engelse kardinaal Reginald Pole naar Rome om er kunstwerken voor het prinsbisdom te verwerven en om zijn kunstenaarschap te perfectionneren. In Rome ontmoette hij de grote meesters van de renaissance zoals Michelangelo, da Caravaggio, del Piombio, Salviati .... Terug in Luik stichtte hij daar de eerste kunstacademie ten noorden van de Alpen. Lambert Lombard had een zeer vernieuwende manier van lesgeven, en daardoor trok zijn school Luikse en Vlaamse artiesten aan die een belangrijke rol zouden spelen in de evolutie van de schilderkunst in het noorden: Frans Floris, Willem Key, Lambert Suavius, Dominique Lampson, Pierre Furnius ...

Lombard drukte met renaissancearchitectuur zijn stempel op de wederopbouw van Luik en speelde een voortrekkersrol in de verspreiding van de renaissance in het Maasland.

Zijn belangrijkste schilderwerken zijn:
. de reeks De deugdzame vrouwen die hij maakte voor de abdij van Herkenrode in Hasselt
. het retabel van de kerk Saint-Denis in Luik
. het schilderij De vermenigvuldiging van de broden
. een zelfportret (een grafische weergave daarvan sierde jarenlang het Belgische bankbiljet van honderd frank).
Meer dan duizend tekeningen en schetsen van hem zijn bewaard

Van zijn werk als architect is te vernoemen:
. het portaal van de kerk Saint-Martin in Luik (1558)
. de glasramen van de voormalige kathedraal Saint-Lambert in Luik.
. In 2006 had in Luik bij gelegenheid van de 500e verjaardag van zijn geboorte een tentoonstelling plaats onder het peterschap van de UNESCO. De schilderijen uit de abdij van Herkenrode, De deugdzame vrouwen waren er voor het eerst sinds de 18e eeuw weer bijeengebracht na een grondige restauratie.

Bibliografie
. Lambert Lombard, Peintre de la Renaissance, Li├Ęge 1505/06-1566.
. Essais interdisciplinaires et catalogue de l'exposition.
. Nummer van de revue Scientia Artist, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel, 2006, 534 p.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambert_Lombard.


Pageviews vandaag: 84.