kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Lara de Moor

Nederlandse kunstenares, schilder en tekenaar in krijt, olieverf en potlood, geboren in 1969 te Den Haag. Woont en werkt in Haarlem.

Websites: schilderijen van de Moor komen voort uit een perceptie van de werkelijkheid, die verder gaat dan de feitelijke waarneming. Schilderen is voor haar het wezenlijke van het persoonlijke bespiegelen. Zij schrijft zelf: 'Schilderen is het maken van een opening naar een andere ruimte, het vergroot de fysieke realiteit die je tot je beschikking hebt. Het is ook denken, ik zie mijn werken als een soort overpeinzingen.
Als ik het gevoel heb dat een situatie een zekere waarachtigheid in zich draagt, dan probeer ik de essentie daarvan te destilleren en weer te geven.
Waarom ik het onverklaarbare koester in mijn werk, is omdat ik zelf niet uit ben op doorgronden en verklaren. Ik kijk het liefst nog met een blik die wordt geabsorbeerd door het beeld alleen; ik heb eigenlijk geen verdere verklaringen nodig
'.

opleidingen:
Lara de Moor volgde van 1987 tot 1993 haar opleiding aan de Rietveld Academie en vervolgens van 1994 tot 1996 aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.
1996, 2001 en 2004 Fonds BK/VB, Amsterdam Basisstipendium

2001 Galerie Maria Chailloux
De schilderijen schilderijen en tekeningen van De Moor zijn zeer uitgesproken maar ook surrealistisch van karakter. De krachtige kleuren versterken dit. Haar schilderijen hebben een mysterieuze sfeer. Door de heldere kleuren lijkt het werk licht uit te stralen. Elk werk heeft zijn eigen verhaal, een verhaal dat nog niet af is op het moment dat je er naar kijkt. Tegenstelling lijkt er in elk schilderij: harmonie en dreiging, licht - donker, natuurgetrouw - vervorming. Er is dikwijls een gevoel van conflict wat te maken heeft met het besef van beperking - het zij in ruimtelijke hetzij in menselijke zin. 'De mens als slaper, het oog waarin geen licht valt. Alleen met zijn belevenissen maar krachtig levend' schreef De Moor ooit.

2007 Galerie LUMC - Other Grounds
De tentoonstelling geeft een overzicht van werken uit de afgelopen vijf jaar en enkele recente schilderijen. In deze tentoonstelling treedt de bezoeker de poëtische wereld binnen van Lara de Moor. Een wereld die De Moor omschrijft als spiegelingen van wat zich soms achter onze ogen afspeelt. De landschappen en interieurs van Lara de Moor zijn dan ook geen reële afbeeldingen van de werkelijkheid. Eerder zijn het in verf of potlood vertaalde percepties van die werkelijkheid.
Lara de Moor neemt de werkelijkheid als uitgangspunt, maar haar manier van schilderen geeft het beeld een eigen onbestemde sfeer. 'Ik wil dingen uit mijn directe omgeving weergeven en de innerlijke beleving een vervormende rol laten spelen', aldus De Moor.
Vaak lijken haar werken op het eerste gezicht sereen en uitgebalanceerd. Daarna sijpelt er een ander gevoel door, iets wat gaat over onthechtheid en onbehagen, verwarring en onvermogen. Zo verandert een ogenschijnlijk doodgewoon naaldbos bij de aanblik van een waterplas waarin de grillige takken zich als bloederige aderen weerspiegelen. Het idyllische bospad dat naar dit water leidt, is opeens niet geruststellend meer. Het pad stopt op een plek waar de aarde lijkt opengescheurd en een onheilspellende wereld zich openbaart. (Amsterdam, Under
Lara de Moor: SwampLand
Voor de entree van W139 maakte Lara de Moor een groot schilderij van dunne bomen in een moeras. De takken zijn verklit en vervilt maar door de nevelige atmosfeer stroomt wit licht dat sommige contouren overstraalt. Hier wordt onvervalste Romantiek gepraktiseerd: Horizontaal en Vertikaal, Licht en Duisternis, Natuur met een hoofdletter N als beeld voor het menselijke innerlijk. Het lijkt een onomstreden waarheid dat een onderwerp in de kunst slechts een ingang tot andere ervaringen is. Het onderwerp is de algemeen toegankelijke 'oppervlakkige' laag die de ervaring van abstractere fenomenen of juist betekenissen bemiddelt. (Gijs Frieling, zie verder op www.kunstkanaal.net)

Websites: www.ericdenie.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.