kunstbus
Dit artikel is 27-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Larry RiversLarry Rivers (ca. 1948) in zijn Second Avenue atelier in New York


Amerikaanse kunstenaar, geboren 17 augustus 1923 in de Bronx te New York - overleden 2002 Southampton, New York.

Vertegenwoordiger van de combine-painting. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een brede, grove penseelstreek, die niet op de contouren let. De beeldoppervlakken zijn met fijne grafische structuren bedekt.

Door zijn verwijzingen in zijn toch overwegend abstract expressionistisch werk naar de kunstgeschiedenis en de consumptiemaatschappij wordt Rivers gezien als een van de voorlopers van de popart. Zijn drippings zijn typerend voor action painting, zijn interesse voor het alledaagse en een mix van high-culture en camp deelde hij met de popart. Bij betere bestudering valt de eigen hoog ontwikkelde schilderkunstige taal op. Een element uit de wereld van alledag, de gebruikelijke reclame of een eenvoudig stripverhaal dient als aanleiding voor een schilderkunstige metamorfose. Zijn koloriet en penseelvoering, versterkt toen hij werd geïnspireerd door Soutine en Bonnard, doen Europees aan.

Rivers maakt ook neorealistische figuratieve plastiek. (25 eeuwen 386)

Het grootste deel van de schilderijen, collages, sculpturen, objecten, tekeningen en grafieken van Larry Rivers bevindt zich in openbare en privé-collecties in de Verenigde Staten.

Biografie
Geboren in de Bronx, New York als Larry Grossberg (Yitzroch Loiza Grossberg). In 1940 veranderde hij als jazz saxofonist zijn naam in Larry Rivers.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende Rivers bij de luchtmacht.

Na zijn diensttijd studeerde Larry Rivers van 1944 tot 1945 aan de Juillard School of Music in New York en werkte als saxofonist in een jazzband.

Tijdens een verblijf in Old Orchard Beach in Main in 1945 begon Larry Rivers naar aanleiding van het werk van Braque te schilderen. Hij studeerde kunst in de jaren 1947 en 1948 bij Joseph Homann en van 1948 tot 1951 aan de Universiteit van New York bij William Baziotes waar hij Willem de Kooning ontmoette. Rivers is gefascineerd door De Kooning en Bonnard.

Heeft in 1949 zijn eerste solotentoonstelling bij Jane Street Gallery, New York.

In 1951 ontmoette hij Jackson Pollock.

Toen ca. 1953 het abstract expressionisme nog hoogtij vierde te New York, realiseerde hij zijn historisch belangrijk werk George Washington crossing the Delaware dat een onbeduidend historiestuk uit de 19de eeuw en schoolboekillustraties als voorbeelden neemt. Tien jaar later deed hij hetzelfde met Dutch Masters, de Staalmeesters van Rembrandt naast levensgrote Hollandse sigaren. Dit citeren van oudere meesters en schilderijen won aan belang en kreeg ook navolging. (25 eeuwen 386)

Europa II, 1956, 137x122, New York, verz. mrs. Donald M. Weisberger
Het energieke gebruik van de kwast en de gedurfde verkorte vormen spreken nog steeds een aan De Kooning verwante taal. Tegelijk voelen wij echter dat het doek ergens over gaat, dat het is heengewerkt over een ouder beeld dat zich eronder nog doet gelden. Wij weten nu wat het voorstelt: een foto die een generatie eerder in Polen van familieleden van de schilder (oudoom c.s.) werd gemaakt. En zelfs als we dat niet wisten, zouden wij het onderwerp op zich nog herkennen, want zulke stijf geposeerde familiegroepjes zijn al sinds het begin van de fotografie gemaakt en komen in elk familiealbum voor. Rivers heeft deze visuele alledaagsheid serieus genomen; hij is getroffen door de plechtige uitdrukking van dit groepje, tijdelijk bijeengekomen om deze of gene reeds lang vergeten gebeurtenis te gedenken. Op het doek begint de groep zich op te lossen, de personen krijgen hun eigen ik terug; het familie-icoon staat op het punt uiteen te vallen. En desondanks blijft het een geheel vol betekenis, een gezamenlijke ervaring die door de intensieve beschouwing van de schilder tot nieuw leven wordt gewekt. (Janson)

Sinds 1956 zijn er steeds meer symptomen te herkennen van de accentverschuiving in het officiële kunstklimaat ten nadele van de informele schilderkunst, die op dat ogenblik hoogtij vierde. In dat jaar pakte Robert Rauschenberg uit met zijn Satelliet, een op het eerste gezicht informeel schilderij dat bij nader toezien gemaakt blijkt te zijn uit kranteknipsels, behangselpapier, kanten onderleggertjes... en boven op het raam van het schilderij een opgezette kip. In 1955 presenteerde ook Jasper Johns zijn Target with four Faces, een minutieus geschilderde schietschijf met bovenaan in een houten raam vier plaasteren koppen waarvan alleen mond en neus zichtbaar zijn. Rond dezelfde tijd is ook Larry Rivers op zoek om de populaire amateurskunst en de traditionele salonkunst in de hedendaagse schilderkunst op te nemen, zonder te vervallen in een plat sociaal realisme of in een valse nationalistische epiek. Maar al deze symptomen blijven geïsoleerd en worden op zijn best gadegeslagen als interessante randverschijnselen. Pas in 1959 begint de nieuwe richting zich min of meer duidelijk af te tekenen. Op de Documenta II in Kassel is het nog alles informele kunst wat de klok slaat. Alleen Rauschenberg is er vertegenwoordigd met een drietal werken. Maar in datzelfde jaar geeft de Biënnale des Jeunes te Parijs een nieuw beeld te zien en twee jaar later is de ommekeer voltrokken. Op de kunstmarkt daalt de waarde van de tachisten met 40%. Het werk van de nieuwe realisten krijgt een plaats in openbare en privé-collecties. - (Larry Rivers maakte in de jaren vijftig vele reizen naar Europa, waarbij onder meer Frankrijk, Italië en Engeland werden bezocht.

In 1961 ontmoette hij in Parijs Yves Klein en Jean Tinguely.

Neemt van 1964 tot 1977 deel aan Documenta 3, 4 en 6 in Kassel, Duitsland.
In 1965 zijn eerste overzichtstentoonstellingen in vijf belangrijke Amerikaanse musea.
Maakt in 1966 decorontwerpen voor Oedipus Rex van Igor Stravinsky.
1970 een overzichtstentoonstelling in het Art Institute in Chicago.
Reist in 1975 door Oost-Afrika.

1980 Een overzichtstentoonstelling in de Kestner Gesellschaft in Hannover, verder in München en Berlijn.
In 1981 een tentoonstelling in het Hirshhorn Museum in Washington.

Larry Rivers overleed op 78-jarige leeftijd in Southampton, New York aan leverkanker.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.