kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Leidse-School

Leidse School

De stroming die een beetje een aparte plaats inneemt in de kunstgeschiedenis is de z.g.n. Leidse School (of Leidse Impressionisten). De periode beleeft zijn hoogtepunt in het begin van de 20ste eeuw. De uitgangspunten van deze schilders waren in technisch oogpunt dezelfde als die van de Haagse School. Het verschil zit hem met name in het lokale karakter van de kunst. Hoewel aquarellen en schilderijen van Leidse Scholers wel degelijk ook geƫxporteerd werden naar het buitenland, had de stroming kunsthistorisch veel minder internationale impact. De kunst van de Leidse Scholers is veel intiemer en persoonlijker.

Kunstenaars o.a. Chris van der Windt, A.J. van Driesten en W. van der Nat. .


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 497.