kunstbus
Dit artikel is 12-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Les-Vingt

Eigenlijk 'Circle des XX' of Cercle des XX; een Belgische avant-gardistische kunstkring, opgericht in oktober 1883 te Brussel met als doel via tentoonstellingen (de eerste op 2 februari 1884, alle daaropvolgende ook telkens tijdens de maand februari), voordrachten en concerten de moderne kunstrichtingen van het 'Fin de siècle' te propageren. De vereniging werd in 1894 ontbonden.

Het waren 20 progressieve schilders, beeldhouwers en schrijvers. Tot de 'vingtisten' behoorden o.a. J. Ensor, F. Khnopff, P. Pantazis, H. van de Velde, Theo van Rysselberghe, P. Signac, A. Rodin, Jan Toorop en Georges Minne. Octave Maus, advocaat, was secretaris en animator van de vereniging. Hij was ook de uitgever van het tijdschrift van de groep: L'Art Moderne (1881-1914). De groep telde in totaal maximaal 32 leden. Zij nodigden 126 moderne kunstenaars uit om bij hen tentoon te stellen (o.a. Rodin, Whistler, Monet, Renoir, Pissarro, Redon, Seurat, Signac, Gauguin, Lautrec, Cézanne, Van Gogh en Crane.

Zonder vastomlijnd programma, maar verenigd door afkeer van het academisme en door drang naar vernieuwing, zochten de vingtisten nauw aansluiting bij de toenmalige internationale kunstrichtingen (impressionisme, neo-impressionisme, symbolisme, art nouveau), waarvan er in België eigen variaties ontstonden. In 1894 werd met meerderheid van stemmen beslist de groep te ontbinden. De vereniging werd opgevolgd door La Libre Esthétique (1894-1914, o.l.v. Maus en Van Rysselberghe). Deze vereniging legde (nog) meer de nadruk op de versieringskunsten.

Als een op de buitenwereld gerichte tentoonstellingsvereniging voor kunstenaars gold Les Vingt als belangrijk model voor vele groepen die volgende, zoals de Wiener Sezession. Als gevolg van de experimenten en uitwisseling van ideeën van Les Vingt en La Libre Esthétique waren de eerste tekenen van art nouveau van het Europese vasteland te zien in Brussel (Horta en Van de Velde). (Encarta 2001; EMK 25-26)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 156.