kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Lorenzo GhibertiZelfportret op de De Paradijsdeuren

Italiaans beeldhouwer in Florence ten tijde van de Renaissance, geboren 1378 Pelago - overleden 1 december 1455 Florence.

Het werk van de Florentijnse beeldhouwer Lorenzo Ghiberti (geboren als Lorenzo di Bartolo) markeert de overgang van de Gotische naar de vroeg-renaissancistische beeldhouwkunst.

Hij werd opgeleid tot edelsmid, maar was ook actief als kunstschilder en architect. Hij is een van de meest belangrijke en eerste Renaissance kunstschilders van Florence. Zijn werk en geschriften vormden de basis voor de stijl en regel van de latere hoge Renaissance.
In de loop van de jaren ontwikkelde hij zijn kunst en namen elementen uit de vroege Renaissance steeds meer de plaats in van de vroegere gotische invloeden. Dit blijkt onder andere uit de toenemende toepassing van het perspectief.Portaal Baptisterium
In 1401 schreef het Florentijnse gilde de Arte dei Mercanti di Calimali een prijsvraag uit voor het vervangen van twee houten deuren van het Baptisterium (doopkapel) voor bronzen deuren. De prijsvraag voor een ontwerp was waarschijnlijk de eerste in zijn soort in de geschiedenis. De inzendingen worden vaak gezien als markering van een nieuw tijdperk in de (beeldhouw)kunst.
In 1402 werd Ghiberti boven o.a. Brunelleschi en Jacopo della Quercia uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd. Op 23 november 1403 kreeg Lorenzo Ghiberti officieel de opdracht. Intussen was het plan van het gilde gewijzigd. Niet de noordelijke deuren zouden worden vervangen maar de oostelijke deuren. De thematiek van de voorstellingen wijzigde hierdoor van het Oude naar het Nieuwe Testament. Ghiberti deed er ruim twintig jaar over om de deuren te voltooien. De kosten waren ongekend hoog. De beeldhouwer ontving in totaal 22.000 florijnen voor het project, een bedrag dat groter was dan de jaarlijkse defensiebegroting van de stad Florence.

In de ruim twintig jaar dat Ghiberti werkte aan de deuren werd zijn atelier en gieterij een plaats van opleiding en experimenten op het gebied van de sculptuur. Grote kunstenaars waren lange dan wel korte tijd in dienst van het atelier zoals Donatello, Uccello en Antonio Pollaiolo.

Ook voor andere kerken in Florence en daarbuiten leverde hij werk. Voor de Orsanmichele maakte hij drie bronzen standbeelden, en voor het baptisterium van de dom in Siena twee marmeren reliëfs. In de Duomo in Florence bevindt zich een bronzen reliekschrijn van St. Zenobius.De Paradijspoort van het baptisterium te Firenze
Op 13 juli 1425 werd er door het gilde van Calimala een opmerkelijk besluit genomen. Tegenover de ingang van de kathedraal werden twee deuren geplaatst die scènes uit het oude testament tonen en eveneens door Ghiberti waren gemaakt. Zij werden daar geplaatst om reden van hun schoonheid. Dit was bijzonder omdat het gebruikelijk was dat de deuren tegenover de kathedraal traditioneel scènes uit het Nieuwe Testament bevatten. Het was voor het eerst in de bekende geschiedenis dat traditie moest wijken voor artistieke schoonheid.
De deuren kregen de bijnaam De Paradijsdeuren. Meestal wordt deze benaming in verband gebracht met een opmerking van Michelangelo die gezegd zou hebben dat zij schoon genoeg waren om als poorten van het paradijs te dienen. Wellicht heeft hij dit inderdaad gezegd maar de benaming van paradijsdeuren komt niet daar vandaan. Zij is terug te voeren op binnenplaats die ooit bestond tussen het Baptisterium en de Santa Seperata (de naam van de kerk voordat de huidige dom werd gebouwd). De deuren van Ghiberti gaven simpel toegang tot deze binnenplaats of Paradiso.

Website: www.instituutdante.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 15.