kunstbus
Dit artikel is 11-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Luca Cambiaso

Italiaans schilder, tekenaar en beeldhouwer (18.10.1527 Moneglia (bij Genua) - 16.09.1585 Escorial bij Madrid) uit de laatrenaissance, resp. het maniërisme, wiens aanpak van de lichtproblemen zeer opmerkelijk genoemd kan worden. De realiteit staat centraal, niet het fantastische. Opvallende stevige, bijna geometrische vormen.

Cambiaso stond in contact en werd beïnvloed door zijn beroemde tijdgenoten zoals Michelangelo, Correggio, Veronese en Tiziano, terwijl zijn koloriet en bewogenheid van figuratie naar de barok tenderen. Vooral de nachtstukken van zijn hand, zoals de Christus voor Caiphas (Genua, Palazzo Bianco), hebben de schilders van de barok als voorbeeld gediend.

Zijn uiterste vereenvoudiging in vorm en atmosfeer zou tijdens de barok gretig worden overgenomen worden door Caravaggio en Georges de la Tour. Cambiaso was tevens een vruchtbaar tekenaar.

Luca Cambiaso was vooral werkzaam in Genua. Het (late) Cinquecento was de tijd waarin Genova op economisch en politiek vlak een grote rol speelde. De Genovese adel wilde met architectuur en ander kunstwerken zijn vooraanstaande rol in Europa bewijzen.

Biografie
Hij werd opgeleid door zijn vader, met wie hij reeds vroeg fresco's schilderde in paleizen in Genua.

Hij voerde o.a. in de Lercari-kapel van de dom twee grote fresco's uit: het huwelijk van Maria en de voorstelling in de Tempel.

Sinds 1546 vertoont het werk van Luca invloeden van Michelangelo, wiens werk hij had leren kennen tijdens een verblijf in Rome.

Vanaf 1550 werkt hij samen met Giovanni Castelli, die hem perspectivische nauwkeurigheid of precisionisme bijbracht.Madonna col Bambino e Santa Maria Maddalena

Heilige Familie, olieverf op doek, 145x109, Genua, Palazzo Bianco
De realiteit staat centraal, niet het fantastische. Enkele meesters hadden al voordien avondtaferelen geschilderd - Geertgen tot Sint-Jans in Haarlem tegen het einde van de 15de eeuw en Correggio in Parma -, maar nooit met dezelfde kijk op het nederige als de Genuees Cambiaso. Nog opvallender zijn de stevige, bijna geometrische vormen, zo zuiver als men ze sinds Della Francesca niet meer gezien had. Deze uiterste vereenvoudiging in vorm en atmosfeer zou tijdens de barok gretig worden overgenomen door Caravaggio en Georges de la Tour. Hier is sprake van waarachtige kunst, de uiting van de contrareformatie en de Exercitia spiritualia van Ignatius van Loyola, volgens welke de novice mediteren moest bij afbeeldingen die zó realistisch waren en zó tot hem spraken dat hij als het ware deelnam aan het heilige gebeuren. Deze afbeeldingen konden in twee categorieën worden ingedeeld: die van een 'volkse' vroomheid als deze, die ten doel had zuivere gevoelens van devotie op te wekken, en daarnaast de meer schokkende die doen denken aan de fresco's van Michelangelo in het Vaticaan. Het stuk van Cambiaso met zijn vermijding van al het overbodige is toch sterk 'gemaniëreerd'. (KIB ren 106)

In Ste Marie in Carignano bevindt zich een altaar van zijn hand met de bewening van Christus.

Na nog een verblijf in Rome vertrok hij in 1583 naar Spanje om hofschilder in het Escorial, de Spaanse koninklijke residentie in Madrid, te worden van Koning Philips II.

Websites: www.casa-in-italia.com

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.