kunstbus
Dit artikel is 01-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Lucas Samaras

Amerikaans fotograaf, schilder en beeldhouwer van Griekse afkomst, geboren Kastoria (Griekenland) in 1936

biografie
In 1948 emigreert Samaras naar de V.S., waar hij in 1955 het staatsburgerschap krijgt. Van 1955-59 studeert hij met een beurs kunstgeschiedenis aan de Rutgers University (New Jersey). Hier ontmoet hij Allan Kaprow en George Segal en participeert hij in 1959 in Kaprow's eerste happening en poseert hij voor de plastic beeldhouwwerken van Segal.

Samaras neemt ook deel aan de happenings van Claes Oldenberg. Deze refereert later aan Samaras als één van de New Jersey school, waar Kaprow, Segal, George Brecht, Robert Whitman, Robert Watts, Geoffrey Hendricks en Roy Lichtenstein eveneens deel van uitmaakten.

In 1955 heeft hij zijn eerste solotentoonstelling in de Rutgers University.

Rond 1959 maakte Samaras figuren van gips en vodden. Daarna in de zestiger jaren begon hij spijkers en naalden te gebruiken voor zijn beeldhouwwerken.
Samaras vroege werken waren meubelachtige objecten, bedekt met duizenden naalden en nauw verwant aan de Fluxusstroming. zie: Box - licht en reflectie. Hij gebruikte spiegels om een oneindige illusie van ruimte op te roepen in zijn environments.

In 1966 heeft Samaras een overzichtstentoonstelling in de Pace Gallery in New York en in 1968 en 1977 neemt hij deel aan Documenta 4 en 6 te Kassel.

In 1969 wordt Samaras docent aan de Yale University in New Haven en in 1970-71 aan het Brooklyn College in New York. Ook heeft hij een solotentoonstelling in Galerie Der Spiegel in Keulen. In 1971 heeft hij een overzichtstentoonstelling in het Museum of Contemporary Art in Chicago.

Lucas Samaras is al bekend als beeldhouwer, schilder en performance kunstenaar als hij begint te experimenteren met fotografie. In zijn vroege werken, waaronder multi-media assemblages, verwerkt hij vaak foto's van zichzelf. De volharding waarmee hij zichzelf als onderwerp gebruikt heeft ertoe geleid dat één criticus de opmerking maakte dat "Samaras's almost obsessional self-observation extends past narcissism toward a physical understanding of himself." (Samaras bijna obsessieve zelfobservatie gaat verder dan narcisme naar een wetenschappelijk begrip van zichzelf)

In 1973 ontdekt Samaras dat de natte verven van polaroid afdrukken zeer smeedbaar zijn, waardoor hij Photo-Transformations (fototransformaties) kan creëren. Hij maakte deze afbeeldingen in zijn bescheiden New Yorkse appartement, dat ook dienst deed als zijn studio. Zichzelf omschrijvend als "Peeping Tom", schept en herschept Samaras zijn eigen afbeelding om een portret met vele gezichten van zichzelf te creëren. Deze zelfportretfoto's zijn verwrongen, beangstigende en vaak verminkte afbeeldingen.

In 1978 maakt Samaras reizen naar Engeland en Griekenland In 1980 neemt hij deel aan de Biënnale van Venetië en in 1983 aan de tentoonstelling 'New Art' in de Tate Gallery.

In 1984, '85 en '87 heeft hij solotentoonstellingen in de Pace Gallery.

websites: Getty museum en interview met Lucas Samaras op www.conceptualdesign.net

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.