kunstbus
Dit artikel is 27-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ludolf Bakhuysen

Ludolf Bakhuizen

Duits-Nederlands kalligraaf en wiskundige en schilder, tekenaar en prentkunstenaar van historie, marines, portretten, strandgezichten, landschappen, winterlandschappen, Italianiserende landschappen, architectuur (als genre) en wiskundige, geboren 1631 in Emden, Duitsland - overleden november 1708 in Amsterdam (overleden in de nacht van 7 op 8 november 1708 en begraven op 12 november 1708 in de Westerkerk te Amsterdam)

Naamsvarianten: Ludolph Bakhuysen / Backhuysen / Backhuijzen / Backhuizen / Backhuyzen

Huwde met:
Lysbet Lubbers, weduwe te Amsterdam in augustus/sept. 1657
Catharina Bevel uit Haarlem in april/mei 1660
Alida Greffet van Amsterdam, weduwe, in juni 1664
Anna de Hooge, weduwe, mei 1680 (Oud Holland 3/1885, p. 59-60)

Leerling van Allart van Everdingen,
Vroegste werken in navolging van H. Dubbels en A. van Everdingen

Leraar van Pieter Coopse, Michiel Maddersteeg, Onno Onnensz., Gerrit Pompe, Jan Claesz. Rietschoof,
Nagevolgd door Hendrick Jacobsz. Dubbels, Aernout Smit, Wigerus Vitringa.
Invloed op Eugène Boudin,

Ludolf Bakhuysen schilderde havengezichten en scheepsportretten, maar vooral veel dramatische, stormachtige zeeën en schipbreuken. Over Bakhuysen werd verteld dat hij bij slecht weer vaak het water op ging om de weersinvloeden op lucht en water van nabij te volgen. Hij verbeeldde talrijke voorvallen uit de Hollandse maritieme geschiedenis. Ludolf Bakhuysen was een van de laatste zeeschilders en de belangrijkste in het genre na het vertrek van vader en zoon Van de Velde naar Engeland, omstreeks 1672.

De marines van Ludolf Backhuyzen vertonen een barok pathos. Zijn werk is in de 18e eeuw door talrijke kopergravures sterk gepopulariseerd. Vermelding verdient zijn 'Havengezicht op Amsterdam' (1668, Parijs, Musée National du Louvre), dat vrij algemeen als het voornaamste werk van deze meester wordt beschouwd.

Biografie
Geboren in Emden (Duitsland) (Volgens De Beer 2002 geboren op 28 december 1630; volgens Broos 1985 in 1631 geboren.)

Amsterdam 1649 - mei 1662
Backhuysen kwam in 1649 naar Amsterdam waar hij eerst als klerk en kalligraaf werkte bij de koopman Guillelmo Bartolotti. De unieke penschilderijen met zeegezichten van zijn stadsgenoot Willem van de Velde de Oude inspireerden hem om ook met pen op paneel te gaan tekenen. Al snel kwam hij in aanraking met kleurrijke zeegezichten in olieverf. Hij maakte zich deze techniek meester en dat bleek de kiem voor een stormachtige carrière.

Hij leerde het vak bij de landschapschilder Allaert van Everdingen en de zeeschilder Hendrick Dubbels. Zijn werk vertoont sterke invloed van Willem van de Velde de Jonge.

Hoorn mei 1662 tot mei 1663
Amsterdam mei 1663 tot november 1708

Pas in november 1663 wordt hij lid van het gilde.
Nadat hij toetrad tot het schildergilde in Amsterdam in 1663 was zijn roem als zeeschilder snel gevestigd. Zo kreeg hij opdracht van de burgemeester van Amsterdam voor een Gezicht op Amsterdam in 1665.

In 1669 nam Backhuysen het initiatief om een kunstkamer op te richten in Amsterdam. Deze eerste galerie van de stad werd gehuisvest op de derde verdieping van het stadhuis op de Dam aan de damzijde. Samen met de portretschilder Michiel van Muscher werd hij de eerste directeur van de Kunstkamer om 'als opzienders de gemeene welstand der Loffelijke Schilderkonst zooveel moogelijk te bezorgen'. Het was een galerie waar verkooptentoonstellingen van eigentijdse meesters werden gehouden. Ook werden er objecten ten toongesteld die kunstenaars konden natekenen of inspireren en was er een soort academie van tekenkunst aan verbonden. Deze Kunstkamer waaraan ook een soort academie voor tekenkunst was verbonden is bij kunsthistorici tot dusver vrijwel onopgemerkt gebleven.

Toen vader en zoon Willem van de Velde in 1672 naar Engeland verhuisden, werd Bakhuizen de belangrijkste zeeschilder in Holland. Zijn roem bracht hem onder de aandacht van veel vooraanstaande kunstminnaars van Europa waarbij groothertog Cosimo III de' Medici, koning Frederik I van Pruisen en tsaar Peter de Grote die volgens de legenden tekenlessen bij hem nam. Bakhuizen was een meester in het weergeven van het wisselende weer en de machtige luchten van Holland. Zijn werken roemen Amsterdam en de handel die haar groot maakte.
Schepen in nood bij zware storm, Olieverf op doek, 150 x 227 cm, Rijksmuseum Amsterdam
In 'Schepen in nood bij zware storm' gaat het niet om de weergave van een specifieke historische gebeurtenis, maar staat de kracht van het natuurgeweld centraal. Een storm doet de golven hoog opzwiepen en brengt diverse schepen, speelballen op de hoge baren, zwaar in de problemen. Het is de vraag of de schepen veilig de kust zullen halen. Het grote schilderij heeft een meeslepende compositie door de dramatische licht-donker contrasten en de schuine lijnen van de scheefhangende schepen. Over de kunstenaar, Ludolf Bakhuysen, werd verteld dat hij bij slecht weer vaak het water op ging om de weersinvloeden op lucht en water van nabij te volgen.
Bij het schip links zijn door de storm al twee masten afgebroken. De zeilen staan bol en worden door dramatisch strijklicht beschenen. Op het fregat op de voorgrond tracht de bemanning de zeilen te strijken voordat het te laat is.
Bakhuysen schilderde het schip zó dichtbij dat het gouden wapen met de leeuwen op de spiegel goed te zien is. De Hollandse driekleur wappert hoog in de mast. Het donkere silhouet van het schip steekt scherp af tegen de fel verlichte hemel.
In het genre van het zeestuk waren verschillende thema's te onderscheiden. Naast zeeslagen en scheepsportretten waren ook afbeeldingen van stormen en schipbreuken zeer populair. Omdat deze een reële bedreiging vormden voor de Nederlandse scheepvaart, had dit soort taferelen vaak ook een moralistische betekenis. Een afbeelding van een schipbreuk of een woeste zee herinnerde de Hollanders aan de kwetsbaarheid van het bestaan.

Later vertrok Backhuysen voor een periode naar Engeland maar hij keerde aan het einde van zijn leven terug naar Amsterdam.

Ludolf Bakhuizen Overleed in de nacht van 7 op 8 november 1708 in Amsterdam en begraven op 12 november 1708 in de Westerkerk te Amsterdam (Oud Holland 3/1885, p. 59).

Websites:
. www.rijksmuseum.nl
. www.rkd.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.