kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Machteld van Buren

Machteld van Buren (1957)

Machteld Beatrix Aleid Buren, Nederlandse kunstenares, schilder en tekenaar, geboren 2 Juni 1956 te Breda,

Machteld van Buren, uit Blija (Fr), rondde de Rijksacademie voor Beeldende kunsten in Amsterdam af in 1989. Zij geniet bekendheid door haar grote 'Lassie'- en 'Kangeroo' krijttekeningen. Deze bevinden zich in de collecties van het Stedelijk Museum, het Fries Museum en het Centraal Museum. Ze exposeert regelmatig bij Kunstruimte Wagemans in Beetsterzwaag.

1991 Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst / Koninklijk Paleis Amsterdam (Exposant) ?

2001 genomineerd voor de Mama Cash-kunstprijs.

expositie toonde bruine pasteltekeningen van Machteld van Buren (1957), grijze foto's van Kai Schiefer (1967) en blauwe inktjets van Fred Ros (1958).
Van rond 1993 dateert een groep lettertekens in krijt, in klein formaat. Deze worden in de tentoonstelling gecombineerd met een drietal 'Poppen'; blinde bolle figuren die in de ruimte zweven. Deze forse tekeningen zijn recent, maar grijpen terug op een thema van 1991. De techniek die ze daarbij toepast is pastelkrijt over inkt.

EXPOSITIE Fries Museum Van 22-1 t/m 6-3-2005
Machteld van Buren en B.C. Epker,
Picknick / Dem Herrgott nahe

Samenwerkingsproject van Machteld van Buren en B.C. Epker in Buro Leeuwarden, Fries Museum.
Archeologische potten, schedels en beenderen uit de collectie van het Fries Museum liggen tussen speelgoed en eigentijdse kledingstukken in een cirkel op de vloer van Buro Leeuwarden. De cirkel wordt omringd door op het eerste gezicht gewone mensen en kinderen. Maar ze houden stuk voor stuk een vuurwapen in hun handen. Het is het resultaat van een samenwerkingsexperiment tussen Machteld van Buren (1957) en B.C. Epker (1968). Onder de titel 'Picknick / dem Herrgott nahe' presenteren beide kunstenaars in Buro Leeuwarden hun project.

Machteld van Buren en B.C. Epker maken tekeningen. Op grond van discussies en gesprekken ontstond het idee om samen te werken. Na een periode van meer dan een jaar is nu te zien in Buro Leeuwarden waar dat allemaal toe geleid heeft. Tot een artistieke samensmelting is het tussen de beide kunstenaars niet gekomen. Wel wordt duidelijk waar ze afzonderlijk voor staan. Om dat te laten zien, kozen ze als gemeenschappelijk thema 'de plaats'.

Machteld van Buren verankerde haar werk in de geschiedenis van de plaats: Buro Leeuwarden als de dependance van het Fries Museum. Zij verbijzondert deze plaats door het te vullen met voorwerpen die verwijzen naar verschillende periodes in de tijd: archeologische voorwerpen, 18de-eeuwse, 19de-eeuwse en eigentijdse voorwerpen. Haar cirkel verwijst naar de cirkels met gerangschikte elementen uit de natuur van de kunstenaar Richard Long. Natuur is bij Van Buren ingewisseld voor cultuur.

In de naastgelegen ruimte zijn voorwerpen te zien die iets met het begrip 'familie' te maken hebben: een familiewapen en een kast. Van de kast wordt alleen de achterkant getoond. Wel is te zien dat er in de kast plastic verpakte voorwerpen staan. Het lijken de resultaten van een onderzoek op een crimescène. Hier is geen sprake van geborgenheid of veiligheid, begrippen die je meestal associeert met 'familie'. De sfeer is hier juist unheimisch en ongemakkelijk. De derde ruimte is een brug naar de toekomst, het onbekende.

De gewapende figuren die B.C. Epker als blow-ups aan de wanden heeft gehangen, staan als 'wachters' om de installatie van Van Buren. Zij vormen een actueel, maar tegelijkertijd vervreemdend element in de tentoonstelling. Ze verwijzen naar de gewapende strijd in het streven naar het behoud van de eigen cultuur, maar aan het eind van het verhaal is die cultuur al schietend ook vernietigd. De plaats die Epker koos, lijkt weliswaar op een Alpenlandschap, maar is niet als concreet landschap bedoeld. Het is een metafysische plaats waar verhalen, herinneringen en droombeelden zich afspelen. Een plaats waar de eigentijdse bewoners zich nonchalant wapenen en waar de geschiedenis en de natuur opvallend aanwezig zijn.

(B.C. Epker verliet in 1996 de Aki, Academie voor Beeldende Kunst in Enschede, afdeling gemengde media. Ze exposeerde bij de Loerakker Galerie in Amsterdam, in Museum 't Coopmanshûs in Franeker en bij het CBK Dordrecht.)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 37.