kunstbus
Dit artikel is 16-02-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Man-Ray

Man RayAmerikaanse schilder, fotograaf, filmer en objectkunstenaar, geboren 27 augustus 1890 te Philadelphia - overleden 18 november 1976 in Parijs.

Man Ray was een van de productiefste en vindingrijkste dadaïstische en surrealistische kunstenaars, en kon nooit besluiten op welke van zijn ontelbare talenten hij zich zou richten: beeldhouwkunst of schilderkunst, fotografie, film, literatuur of architectuur.

Biografie
Man Ray werd in 1890 in de Amerikaanse staat Philadelphia geboren als Emmanuel Radnitzky.

De fotograaf Stieglitz en de Amory Show van 1913 te New York, waar voor het eerst moderne Europese kunst aan het Amerikaanse publiek werd voorgesteld, hebben Ray ((Emanuel Rudnitsky) definitief doen besluiten zich geheel aan de kunst te wijden. In 1913 poogde hij o.a. met de dichter Alfred Kreymborg een kunstenaarscommune te stichten in Ridgefield en twee jaar later hield hij al zijn eerste eenmanstentoonstelling. Bovendien raakte hij in datzelfde jaar bevriend met Marcel Duchamp. Samen met deze en Francis Picabia gaf hij twee tijdschriften uit (The Blind Man en Rong Wrong). Enige tijd later ging Ray experimentele schilderijen d.m.v. een verfspuit vervaardigen.

Man Ray is als schilder begonnen onder invloed van het cubisme en de collage-techniek. Om te kunnen leven is hij in 1915 als fotograaf gaan werken en gedurende vele jaren was hij alleen als zodanig bekend.

Hij neemt tussen 1916 en 1921 deel aan acties en tentoonstellingen in New York en werkt voor de Dada-tijdschriften '391' en 'New York Dada'.

Legende, 1916, Olieverf op doek, 131x91, Verz. Urvater
Een zuiver dadaschilderij uit de Eerste Wereldoorlog. Dit werk verenigt in totale vrijheid thematische en figuratieve elementen met de toen nog recente ervaringen van kubisme en geometrische abstractie. (Histoire)

Koorddanseres begeleid door haar schaduw, 1916, olieverf op doek, 132x187, New York, Museum of Modern Art
Ray werkt met kleurige scherven gebroken glas. De danseres, die als een insect boven in het beeldvlak balanceert, werpt een netwerk van lussen uit, als een loerende spin in haar web; ze lijkt zelf de silhouetachtige kleurvlakken onder zich te kunnen manipuleren. (Leinz 87)

Involute, 1917, collage

Vogelkooi, 1919, aérografie en gouache
Fotografische en schilderkunstige elementen dooreen. Hier wordt één van de kenmerkende doelstellingen van dada gerealiseerd: grenzen neerhalen tussen de verschillende artistieke disciplines. (Histoire)

Vrucht van lange ervaring, 1919, beschilderd houtreliëf, 46x38, Genève, Privé-verzameling

Ray volgt in 1921 Duchamp naar Parijs, waar hij opgenomen werd in de kringen van dadaïsten en surrealisten. Hij begint te fotograferen, waarbij het hem er aanvankelijk vooral om gaat om zijn eigen kunstwerken en die van anderen te documenteren. Zijn reputatie komt voort uit de foto's die hij voor en van Tristan Tzara, André Breton, Max Ernst en Pablo Picasso maakte. Hij creëert rayografieën, films, collage's en objecten en gebruikte de solarisatie-techniek (De tinten op een foto gedeeltelijk omdraaien).

In 1922 (her)ontdekt hij de rayografie, een zwart-witbeeld dat zonder tussenkomst van de camera gemaakt wordt door voorwerpen op gevoelig fotopapier te plaatsen en ze te belichten.

Man Ray hield zich bij tijd en wijle intensief met film bezig, o.a. in samenwerking met Duchamp. (Le retour de la raison ('23) - 3 min en L'Étoile de mer ('28) - 13 min)

Kiki, Violon d'Ingres, 1924, gelatinezilverdruk, 39x30, Keulen, Museum Ludwig

In 1925 sluit hij zich aan bij de surrealistische beweging, wordt haar officiële fotograaf en hervat de schilderkunst. Zijn schilderwerk werd in die tijd surrealistisch met soms een terugkeer naar een afgezwakt kubisme.

1927 Expositie van foto's in New York.

Emak Bakia, 1927 (reconstructie 1970), hout en paardenhaar, hoogte 46, Privé-verzameling
Lippen op lippen, 1930, gelatinezilverdruk, 23x18, Keulen, Museum Ludwig

1926 en 1928 Filmprojecten.

1930-1940 Onderhoudt contacten met kunstenaars en schrijvers.

Observatoriumtijd - de minnaars, 1932-1934, olieverf op doek, 100x250, Longport-sur-Orge, verzameling William N. Copley

In 1940 vluchtte hij naar de Verenigde Staten en werkt hij tot 1951 in Hollywood. Hij stopt met commerciële fotografie en gaat weer schilderen. Ook ontwerpt hij schaakborden en reproduceert hij vroeger werk, omdat hij denkt dat dat verloren is gegaan in de oorlog (wat later niet het geval blijkt).

1951 Terugkeer naar Parijs met echtgenote Juliet; concentreert zich op het schilderen en tekenen.

Ray had al vroeg een grote belangstelling voor het maken van collages en objecten van verschillend materiaal. Al in 1916-17 maakte hij beide. De meeste kwamen echter tot stand in de jaren vijftig en zestig.

Tijdens de Biënnale van Venetie in 1961, waar hij wordt onderscheiden met een gouden medaille, vindt hij eindelijk erkenning als kunstenaar, al blijft de wereld hem ook daarna vooral zien als fotograaf.

Mr. and Mrs. Woodman, 1970, twee houten mannequinpoppen, 28x30x8

Man Ray werd in de jaren twintig en dertig gezien als de beste fotograaf ter wereld. Zijn foto's zijn nog steeds zeer gewild, hetgeen alleen al blijkt uit het feit dat zijn duurste foto's verkocht worden voor 400.000 dollar per stuk. Eind jaren negentig werd echter bekend dat er vele zogenoemde herdrukken in omloop waren van foto's van Man Ray. Deze herdrukken zijn nog geen 500 dollar waard, terwijl voor een originele foto al snel zo'n 20.000 dollar betaald moet worden. Verscheidene verzamelaars schrokken hiervan en lieten hun collectie grondig onderzoeken. Het resultaat van deze onderzoeken was schokkend. Al snel bleek dat er tientallen 'valse' foto's in omloop waren, waardoor de markt voor foto's van Man Ray als een kaartenhuis ineenstortte. Toen daarnaast bekend werd dat de vervalsingen van Man Ray slechts het topje van de ijsberg vormden en er nog talloze vervalsingen van andere grote fotografen in omloop waren, kreeg de gehele markt van historisch fotomateriaal een opdonder.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.