kunstbus
Dit artikel is 23-02-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Mass-Moving

De kunstenaars van de Vlaamse artistieke beweging 'Mass Moving' hadden een duidelijk ideaal: de kunst naar de straat brengen, weg uit de stoffige musea en galeries.

Mass Moving is een artistieke-politieke beweging die ontstaat in 1969 in België in het kielzog van de studentenopstanden van mei 1968. De groepering zette zich af tegen de gevestigde waarden en wilde het creatieveld van kunst vergroten. Kunstwerken hoorden niet langer in musea of galerieën. Ecologisch bewustzijn stond centraal. De beweging kreeg aansluiting in o.a. Nederland, Frankrijk, Japan en hun acties strekten zich wereldwijd uit. Hun acties, die zich wereldwijd uitstrekten, speelden zich af op de grens van artistieke performances, politieke provocatie en ecologische bewustmaking. Het collectief hief zichzelf abrupt op in 1976 met een spraakmakende autodafe.

De groep kunstenaars en ingenieurs koestert het brandende verlangen een nieuwe kunst te scheppen en ook een nieuwe plek voor die kunst. Afgelopen moet het zijn met de stoffige objecten in musea en galeries, kunst moet de straat op in de vorm van ludieke en leerzame performances en installaties. En de toeschouwers moeten het liefst meedoen.

Zo gezegd zo gedaan: de leden van Mass Moving trekken de hele wereld over en laten hun fantasie de vrije loop. Op het San Marco Plein in Venetië lieten ze 10.000 vlinders los, op hetzelfde moment gebeurde hetzelfde op Documenta V in Kassel, deze actie wordt herhaald in Tokio. Tijdens de autoloze zondagen van 1973 lopen ze in een 'wandelende bus' over straat. In de Himalaya gaan ze op zoek naar waterreserves.

Maar zo als dat vaak gaat bij ideologische en artistieke bewegingen: op zeker moment vliegen de leden elkaar in de haren. Zo ook bij Mass Moving. De spanningen die zich in de loop der jaren binnen de groep opgebouwd hebben, komen in 1976 tot een dramatische climax. Het is het definitieve einde van Mass Moving. Wanneer de groepering zich realiseerde dat ze niet meer aan het oorspronkelijk ideaal voldeed, ontbond ze zich in 1976 op spectaculaire wijze, met een autodafé.

Onlangs bleek dat de spirit van Mass Moving nooit helemaal gedoofd is. De 'Mass Movers' hebben opnieuw toenadering tot elkaar gezocht en zijn samen in een project gestapt dat hun vroegere idealisme eer aan doet. De nu zeventigjarige kunstenaar Rafael Opstaele en de zestigjarige milieuactivist Bernard Delville nemen na dertig jaar de draad weer op in een gezamenlijk project.

'Mass Moving 1969-1976. Kunst op straat' - België, Documentaire, 60 minuten (2007)
is het verhaal van de creatieve vriendschap, breuk en verzoening van de oprichters van de beweging, namelijk de plastisch kunstenaar, Raphaël Opstaele (Meccano Art en RAF) en milieuactivist Bernard Delville.
Regie: Françoise Levie
Een coproductie van R.T.B.F., AVRO, en Lichtpunt
Eindredactie AVRO: Marijke Huijbregts

Deze documentaire gaat over het Brusselse maatschappelijk geëngageerde kunstenaarscollectief Mass Moving waarvan de acties zich op de grens bevonden van artistieke performance, politieke provocatie en ecologische bewustmaking. Bij monde van enkele van haar voornaamste leden en door middel van overblijvend archiefmateriaal brengt deze documentaire het chronologische relaas van het ontstaan, de acties en de ontbinding van deze ludieke groep tegen de politieke en sociale achtergrond van de woelige jaren 70. Het is tegelijk het verhaal van de hereniging van de nu zeventigjarige kunstenaar Rafael Opstaele en de zestigjarige milieu-activist Bernard Delville.

Websites:
. www.avro.nl
. blaakmeer.blogspot.com


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.