kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Materiekunst

materiekunst

Materiekunst of Materieschilderkunst is een vorm van abstract expressionisme, toegepast vanaf ongeveer 1955. Materiekunstenaars zijn kunstenaars die het materiaal waaruit ze hun werk vervaardigen centraal stellen. De verf is geen middel waarmee je een afbeelding maakt, maar een doel op zich. De materie is geen hulpmiddel, maar een inspiratiebron en doel van het artistieke proces. Oppervlaktestructuur ontstaat door allerlei materialen, zand, zaagsel, textiel, as etc. door de verf te mengen. Daardoor ontstaat er een reliëf en een opvallende textuur. Ook gevonden voorwerpen, Objets-trouvés, worden soms geintegreerd in het kunstwerk of zijn het uitgangspunt.

In de periode van 1945 tot nu zien veel nieuwe kunststromingen het licht. Internationaal nemen de Verenigde Staten het voortouw. In Nederland koesteren veel jonge kunstenaars het verlangen nieuwe wegen in te slaan maar in eerste instantie zet het traditionalisme nog door. Cobra brengt daar verandering in. Spontane expressie, uitbundigheid en vrolijke kleuren kenmerken het werk van kunstenaars als Karel Appel, Constant en Corneille. De groep bestaat van 1948 tot 1951 en doet veel stof opwaaien.

Abstract expressionisme, tachisme (de vlek als vlak), action painting, lyrische abstractie, art brut, materieschilderkunst. Al deze stijlen hadden één ding gemeen: ze zwoeren de geometrische abstractie af van notoire beoefenaars als Malevich, Mondriaan en Van Doesburg, en stonden een vrijere, spontanere, expressievere, kortom een minder door de rede en meer door de geste (het gebaar) bepaalde kunst voor. Volgens de kunstenaars kon de armoede, het leed en de woede van die tijd niet afgebeeld, maar alleen uitgedrukt worden.

Individualisme, authenticiteit, spontaniteit en emotionele en fysieke betrokkenheid zijn begrippen die passen bij de materiekunst.

In de jaren vijftig zoekt de Informele Groep, ( art informel == vormloze kunst ), in materiekunst naar het 'mysterie van de ruimtelijke stilte'.

Kunstenaars die zich met materiekunst bezighielden waren o.a. Jaap Wagemaker (1906-1975), Bram Bogart (1921), Alberto Burri (1915), Antoni Tápies (1923). Zie ook dubuffet en art-brut. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.