kunstbus
Dit artikel is 30-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Matthias Grunewald

Matthias Grünewaldzelfportret, 1512-14detail Isenheimer altaar, St. Sebastiaan, waarschijnlijk zelfportret Grünewald

Duitse kunstschilder en architect, (Würzburg, ca. 1470 - Halle, 1528).

Hij was de belangrijkste exponent van de laatgotische schildertraditie, samen met Albrecht Dürer. Zijn stijl is te omschrijven als monumentaal en realistisch, met een opvallende behandeling van kleur en licht. Hij is waarschijnlijk beïnvloed door de Italiaanse renaissance. Naast de lijnvoering is vooral de intense kleur opvallend in het werk van Matthias Grünewald.

Het belangrijkste schilderwerk van Grünewald is het "Isenheimer altaar", dat tegenwoordig te zien is in het museum Unterlinden in Colmar. Andere belangrijke werken zijn "Bespotting van Christus", "De kruisiging" en "Johannes de Doper". Bijzonder zijn ook de ongeveer vijfendertig bewaard gebleven tekeningen met zacht krijt.

Niet enkel als schilder had hij veel succes, maar ook als technicus. Hij werkte aan het hof van de aartsbisschop van Mainz, maar werd er ontslagen wegens zijn protestantse sympathieën.

Biografie
Matthias Grünewald werd vermoedelijk tussen 1470 en 1475 geboren als Mathis Gothart (gothard of godhardt) Nithart (of Neithart). De Duitse schilder en biograaf Joachim von Sandrart gaf hem per abuis de fantasienaam Grünewald. Zowel rond de geboorte van Grünewald, als zijn jeugd, zijn opleiding en zijn werken zelf heerst dusdanige discussie, dat Hans Haug en Hans Naumann er, sinds 1930, "Das Grünewaldproblem" van maakten.

In 1509 werd Matthias Grünewald hofschilder van aartsbisschop Ulrich von Gemmingen in Aschaffenburg. Hij gaf leiding aan de verbouwing van het kasteel en kreeg ook van anderen enkele opdrachten. In 1516 trad hij in dienst van Albrecht van Brandenburg.Isenheimer altaar

Zijn meest bekende werk is het Isenheimer altaar, een veelluik voor het vleugelaltaar. Het wordt thans bewaard in het Unterlinden-museum in Colmar, en lokt jaarlijks duizenden bezoekers. Hij bracht het meesterstuk tot stand tussen 1511 en 1517, in het destijds begoede Antonieterklooster van Isenheim, nabij Colmar, in opdracht van de preceptor Guido Guersi. Het houtsnijwerk is van Niklas Hagenauer. Opvallend aan de kruisigingsscène is het verminkte lichaam van Jezus, dat veel gruwelijker is uitgebeeld dan destijds gebruikelijk.

In 1525, na de opstand van de boeren tegen de adel en de geestelijkheid werd Matthias Grünewald ontslagen. Hij vestigde zich, na een kort verblijf in Frankfurt, in Halle aan de Saale, waar hij zich onder meer bezig hield met het vervaardigen van fonteinen.

Matthias Grünewald overleed in augustus 1528 in Halle aan de Saale aan de pest.

Websites: www.statenvertaling.net

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.