kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Matthias Withoos

Matthias Withoos (Amersfoort, 1627 - Hoorn, 1703) was een Nederlands kunstschilder van onder meer stillevens en stadsgezichten.

Withoos volgde zijn schildersopleiding bij Jacob van Campen, die even buiten de stad op het buitengoed Randenbroek een schildersschool had. Toen hij 21 was, maakte Withoos met enkele Otto Marseus van Schrieck, Hendrik Grauw en Paulus Bor jr. een reis naar Rome, waar zij zich aansloten bij de Nederlandse schildersgroep De Bentvueghels. In dit gezelschap koos Withoos de bijnaam Calzetta Bianca (= witte sok).

Withoos' nauwgezette manier van schilderen viel in de smaak bij kardinaal Leopoldo de Medici, die hem veel opdrachten gaf. Zijn verblijf in Italië is van grote invloed geweest op schilderijen die hij later, toen hij in 1653 naar Amersfoort was teruggekeerd, vervaardigde. Er zijn geen tekeningen uit zijn Italiaanse periode bekend en daarom zou het kunnen zijn dat hij de werken 'uit het hoofd' schilderde. Dit was gebruikelijk bij schilders in
de zeventiende eeuw. Ook is het mogelijk dat zijn leerling Caspar van Wittel, van wie veel Italiaanse tekeningen bekend zijn, hem tekeningen toestuurde op basis waarvan Withoos zijn schilderijen componeerde.

Toen Franse troepen Amersfoort in het rampjaar 1672 bezetten, week Withoos uit naar Hoorn, waar hij zou blijven wonen tot zijn dood in 1703.

Verschillende van Withoos' zeven kinderen traden in hun vaders voetsporen, waaronder botanisch tekenares Alida Withoos.Op 27 september kreeg Museum Flehite in Amersfoort een monumentaal schilderij in huis, het Gezicht op de stad Amersfoort, door de zeventiende-eeuwse schilder Matthias Withoos. Withoos had rond 1670 voor het stadsbestuur een klein stadsgezicht gemaakt, dat reeds in bezit van het museum is. Toen de opdrachtgevers daarover tevreden waren kreeg hij een jaar later de opdracht om voor het toenmalige stadhuis aan de Hof voor ƒ 700 een grote versie te maken, van 2,5 x 4 m. Dit is in 1824 naar het stadhuis aan de Westsingel overgebracht, waar het tot september heeft gehangen.
De klimaatomstandigheden daar waren echter niet optimaal en er was geen gelegenheid voor bezoekers om het stadsgezicht goed te bekijken. Zo ontstond het idee het 340 jaar oude schilderij, één van de grootste stadsgezichten van Nederland, in bruikleen aan het museum te geven. Vanaf 8 december hangt het in een nieuw ingerichte zaal over de historie van Amersfoort.
Op de voorstelling staan allerlei bekende gebouwen, al zagen sommige huizen, poorten of torens er in de zeventiende eeuw anders uit dan nu, zoals de Onze-Lieve-Vrouwetoren met de toen nog bestaande kerk, of de Koppelpoort die een imposante voorpoort had met natuurstenen versieringen. Vóór de poort laat Withoos de drukte op de Eem zien, langs de singels liggen de op het gras uitgespreide lakens van de blekerijen. De middeleeuwse stadsmuur is duidelijk weergegeven met daarbuiten de molens en de Heiligenberg.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 40.