kunstbus
Dit artikel is 25-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Matthijs Roling


Matthijs Nicolaas Röling, geboren te Oostkapelle (Veere) in 1943, wonende te Ezinge, is een Nederlandse kunstenaar, grafisch ontwerper, muurschilder en schilder van figuurvoorstellingen, interieurs, portretten, stadsgezichten, stillevens en zelfportretten. Hij wordt beschouwd als geestverwant van de derde generatie van de Groep van de figuratieve abstractie, bij afkorting 'De Groep' genaamd.


Mathijs Röling geldt als het boegbeeld van de hedendaagse figuratieve Nederlandse schilderkunst. Hij hoort bij de Mokum Kunstenaars, schilders over wie Dieuwke Bakker in 1982 zei dat zij aandachtig kijken en zorgvuldig schilderen, zij nemen hun tijd om een doek te schilderen. Zij voelen zich niet erg thuis in deze tijd, wonen vaak geïsoleerd omdat ze erg op rust en vrijheid zijn gesteld. Die rust en vrijheid vindt Matthijs Röling in het noorden van Groningen, in Ezinge.


Röling had een jarenlange relatie met de schrijfster Fritzi Harmsen van Beek.

Lid van de Groninger kunstenaarsbent: Fuji Art Association.
1994 De Amsterdamse Prijs voor de Kunst voor gehele oeuvre.
Laureate, Dr. A. H. Heineken Prize for Art, 1994

Na zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam van 1960 tot 1964, startte Matthijs Röling zijn carrière als zelfstandig schilder. In 1965 vond in het Drents Museum in Assen de eerste museale tentoonstelling van de toen 22 jarige schilder plaats. Maar liefst 35 tekeningen en 22 olieverfschilderijen werden daar getoond, die indertijd al uitzonderlijk goede kritieken kregen in de pers.

Sinds 1972 doceert Röling aan de Academie Minerva in Groningen. Als docent schilderen hecht hij grote waarde aan het onderwijzen van de ambachtelijke en traditionele aspecten van de schilderkunst. In deze functie drukte Röling een belangrijk stempel op de Nederlandse figuratieve schilderkunst in het algemeen en op het Noordelijk realisme in het bijzonder. Bekende schilders als Pieter Pander, Douwe Elias en Sam Drukker kregen les van hem.

Matthijs Röling is zowel in zijn onderwerpskeus als in zijn techniek een veelzijdig kunstenaar. Zo maakte hij rond 1975 een serie "kastjes" waarin hij in realistische stijl en gebruikmakend van fijne penselen, zijn onderwerpen gedetailleerd uitwerkte. Met net zoveel gemak schildert hij echter schetsmatig in een zeer losse toets, zoals bij een aantal naakten uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Welke stijl Röling ook toepast, altijd leidt zijn fabelachtige stofuitdrukking in combinatie met lichtval en kleurgebruik tot een monumentaal eindresultaat.

De werkelijkheid om hem heen, maar ook de Italiaanse renaissanceschilderkunst (zoals bijvoorbeeld Piero della Francesca) en mythologische thema´s, hebben zijn onderwerpskeuze in hoge mate bepaald.

2005 Eerste Sacha Tanja Penning voor Nederlandse Figuratieve Kunst voor Matthijs Röling,
Tijdens de opening van de kunstbeurs Realisme 05 op 19 januari wordt de eerste Sacha Tanja Penning voor Nederlandse Figuratieve Kunst uitgereikt aan Matthijs Röling (1943) door Karla Peijs, Minister van Verkeer en Waterstaat. De penning is ingesteld ter nagedachtenis aan de vorige week overleden oud Hoofdconservator en grondlegger van de ING Collectie, Sacha Tanja en is een eerbetoon aan een Nederlandse, nog levende, figuratief werkende kunstenaar. De penning wordt ontworpen door Guus Hellegers. Het doel van de Sacha Tanja Penning is drieledig. Ten eerste wordt hiermee jaarlijks een eerbewijs gegeven aan een Nederlandse figuratieve kunstenaar, ten tweede houdt het de naam van Sacha Tanja en haar verbondenheid met de Nederlandse kunst levend en ten derde levert de penning een bijdrage aan de positieve belangstelling voor de Nederlandse figuratieve kunst. Sacha Tanja is overleden na een langdurige ziekte. Tot op het laatste moment heeft ze zich betrokken gevoeld en getoond bij de Nederlandse figuratie. Zij heeft besloten de schilder Matthijs Röling tot eerste winnaar van de penning uit te roepen. Zij roemt hem om zijn eigenzinnigheid, het enthousiasme waarmee hij leerlingen heeft onderwezen en zijn volharding in wat moeilijke tijden waren voor figuratief werkende kunstenaars. In Sacha Tanjas eigen woorden: "Hij hield stug vol ook toen alle academies het roer wilden omgooien voor de zogenaamde avantgarde. Hij heeft school gemaakt en anderen geïnspireerd. Hij leerde zijn leerlingen onbevangen en onbevooroordeeld naar kunst te kijken. Zonder Röling zouden er geen kunstenaars als Pieter Pander of Peter Hartwig zijn geweest."

Drents Museum - Assen 22/3/2005 - 3/7/2005
Op de tentoonstelling zijn ruim 100 schilderijen en tekeningen uit de periode 1960 tot 2005 te zien, waaronder indringende stillevens, prachtige portretten, naakten, landschappen, interieurs en mythologische voorstellingen. De titel van de tentoonstelling Mimesis (Grieks voor nabootsing van de natuur) verwijst naar Röling´s onuitputtelijke bron van inspiratie. De tentoongestelde topwerken van Röling zijn hoofdzakelijk afkomstig uit particulier bezit. Een groot deel is niet eerder in het openbaar getoond.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.