kunstbus
Dit artikel is 22-10-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Maurice Quentin de la Tour

Frans schilder en pastellist, (1704-1788).
Op 17-jarige leeftijd trok hij uit het ouderlijk huis te Saint-Quentin weg en beproefde zijn geluk in Parijs. Daar legde hij zich, naar het voorbeeld van de Italiaanse Rosalba Carriera, op de pastelkunst toe waarmee hij vooral in Engeland groot succes had. In Frankrijk maakte hij deze tot dan toe weinig gewaardeerde kunst populair. Zijn oudste Franse model hiervoor was Voltaire; kort daarna was zijn welslagen als pastellist ook in Frankrijk verzekerd.
In Nederland maakte hij eveneens een aantal pastelportretten, onder andere van Belle van Zuylen, die later Madame de Charriere zou heten.
Tot zijn meest geraffineerde werk in dit genre behoort dat van Abbé Hubert lezend bij kaarslicht.
Zijn verlangen om maar zoveel mogelijk het innerlijk van zijn model weer te geven, heeft hem later naar een koude, àl te intellectualistische kunst gebracht.
Op het einde van zijn leven moest hij wegens geesteszwakte in een tehuis worden opgesloten. Hij overleed waarschijnlijk te Saint-Quentin. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.