kunstbus
Dit artikel is 02-11-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Meester-van-het-Bartholomeus-altaar

Noord-Nederlands-Duitse schilder uit de gotiek, geboren ca. 1445/1450 in Nijmegen of omgeving - overleden ca. 1510/1515 in Keulen.

Naamsvarianten:
Meester van het Bartholomäus-Altar

Master of the Altar of St. Bartholomew
Master of the Altar of St. Thomas
Meister des Bartholomäusaltars
Meister Christoph
Meister des Kreuzaltars
Maître de l'autel Bartholomé
Maître de l'autel Thomas

Voorname meester van de Nederrijnse laat-gotiek. Zijn werk wordt gekenmerkt door een enorme rijkdom aan details en decoratie en bezit een grote waarheidsgetrouwheid door de plastisch opgevatte, niettemin laat-gotisch bewogen figuren, geschilderd in een virtuoze techniek en een krachtig koloriet.

Hij is genoemd naar het 'Altaar van St. Bartholomäus' in de kerk van St. Kolumba in Keulen (thans Alte Pinakothek in München) en komt uit de Noordnederlandse school van de laat-gotische boekilluminatie, met als centra Gelderland en Utrecht.

1470 - 1480 mogelijk werkzaam te Arnhem, Nijmegen of Utrecht
1470 - 1520 werkzaam te Keulen vanaf ca. 1470/80

Uit zijn vroege periode is alleen het 'Getijdenboek van Sophia van Bylant' (1475, Keulen, Wallraf-Richartz-Museum) bewaard gebleven.

Omdat een groot deel van het vele werk dat van hem behouden is, betrekking heeft op de kartuizerorde, wordt wel vermoed dat hij een monnik of lekebroeder van deze orde is geweest.

Zijn eerst bekende schildering, het 'Maria altaar' uit ca. 1480 (München, Alte Pinakothek), getuigt van beïnvloeding door Zuidnederlanders Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes en Dierick Bouts. Naast diverse kleine devotieschilderingen zijn van hem bekend de voor Keulen gemaakte hoofdwerken: het 'Thomas altaar' (ca. 1500), het 'Kruisaltaar' (ca. 1505; beide in Keulen, Wallraf-Richartz-Museum) en het reeds genoemde Bartholomeus-altaar (uit ca. 1505-10).


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.