kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Melle de Boer

Melle de Boer (1972)

Melle de Boer onderzoekt in zijn collages en tekeningen de mythen die schuilgaan achter helden en idolen uit de wereld van kunst en cultuur.

In zijn beeldend werk laat Melle de Boer zich inspireren door het gedachtegoed van de Franse denker en schrijver Roland Barthes. Barthes heeft Melle doen inzien dat het begrip 'held' niet alleen eigen woordenboekbetekenissen heeft, maar bijbetekenissen krijgt door de manier waarop zo'n begrip in een samenleving functioneert.

Wat wij onder 'held' verstaan krijgt op allerlei manieren inhoud, bijvoorbeeld door films, historisch onderzoek, televisiereportages, reclamecampagnes en tentoonstellingen. Ons beeld van een held wordt ingekleurd door de magie waarmee wij het fenomeen omgeven, door gekte en verering. Het buitengewone wordt voor het voetlicht gebracht, terwijl andere aspecten welbewust buiten beschouwing worden gelaten.

De collages en tekeningen van Melle de Boer ontstaan vanuit zijn niet aflatende fascinatie voor heldendom en idolatrie. Door verrassende combinaties van beeld- en tekstfragmenten creëert hij een nieuwe werkelijkheid voor helden uit het heden en verleden. In deze naar zijn hand gezette wereld geeft hij ze een andere, vaak tegengestelde rol.

Neem Superman, één van de belangrijkste iconen van de Amerikaanse populaire cultuur. Melle transfigureert dit toonbeeld van kracht, moed en rechtvaardigheid tot een gevallen engel. Wat betekent dit voor zijn status als held? Is Superman een held, een mystificatie of een leugenachtig verschijnsel?

2003, Melle meets Melle, Museum Bommel van Dam,
Wat is een held? Melle de Boer (1972) onderzoekt in zijn collages en tekeningen de mythen die schuilgaan achter helden en idolen uit de wereld van kunst en cultuur.
Dit onderzoek wordt in Melle meets Melle op de spits gedreven door zijn werk te plaatsen tegenover dat van de schilder naar wie hij is vernoemd: de beroemde Melle Oldeboerrigter (1908-1976)

Wanneer ben je een held in de kunstwereld? Deze vraag wordt in Melle meets Melle op de spits gedreven door haar ook op de expositie zelf te betrekken. Wat betekent het, dat werk van beide kunstenaars naast elkaar wordt tentoongesteld?

Oldeboerrigter is door kenners beschreven als 'een genie', 'een volstrekt unieke gestalte, die met zeer grote waarschijnlijkheid in de toekomst tot de grootsten van onze tijd gerekend zal worden'. Is hij een held? Oldeboerrigter is vooral bekend onder zijn voornaam Melle. Is het aanmatigend dat De Boer zich ook als 'Melle' in de kunstwereld profileert?

Waar begint de heroïek, waar de mythe en waar de leugen?

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 73.