kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Michael AsherAmerikaanse conceptuele kunstenaar, geboren in 1943 te , Los Angeles.

'institutionele kritiek'
Sinds de jaren zestig stelden kunstenaars als Daniel Buren, Hans Haacke en Michael Asher het museum als instituut ter discussie door de verhouding tussen kunstwerk en omgeving en tussen kunstwerk en beschouwer tot onderwerp van hun werk te maken.

Reeds Asher's eerste museumprojecten onderzochten de receptie en productie van kunst door in te grijpen in de constellatie van architectuur, publiek en kunst die tezamen het museumdispositiv construeren.In 1976 verwijderde hij de ramen van de Clocktower New York (1976). en in 1978 verwijderde Asher de bronzen kopie van Jean-Antoine Houdon's standbeeld van George Washington van de gevel van het gebouw en plaatste het conform de kunsthistorische achtergrond van het beeld in een 18-de eeuwse stijlkamer van het museum. Vervolgens verklaarde Asher deze ingreep tot kunst door de toeschouwer een projectbeschrijving aan te bieden die zich ergens in het museum in een doos van plexiglas bevond. (Michael Asher (Michael Asher aan directeur Rudi Fuchs deed was niet minder radicaal dan zijn tentoonstelling in 1979 waarin hij alle glasplaten uit het plafond liet verwijderen en de museumzalen volledig leeg liet. Het voorstel was dat Asher als een soort huisbaas de twee kabinetten van het Kropholler-gebouw zou huren - zijn naam zou daar ook worden aangebracht - voor een bedrag van $ 100,- per maand. Asher zou de kabinetten vervolgens verhuren aan het museum voor $ 200,- en dat voor een periode van in totaal tweeëneenhalf jaar. Een verlenging van het huurcontract was mogelijk, evenals het terugkopen van het recht op verhuur. Door het mechanisme van huur en verhuur werd de 'neutrale' museumruimte binnen het economisch systeem geïncorporeerd.
Zijn plan werd besproken in de Commissie van Toezicht & Advies, maar hoewel de aankoop in eerste instantie lijkt te zijn goedgekeurd (het college machtigde Fuchs om Landlord voor f 15.000,- te kopen), werd deze toch om 'technische redenen' in maart 1981 afgeblazen. Met de introductie van het economisch waardesysteem trachtte Asher de vermeend neutrale museale context te ondermijnen. Daarmee is dit aankoopvoorstel een van de meest pregnante voorbeelden van instituutskritiek in Eindhoven. (Michael Asher voor het Los Angeles County Museum de leerlingen uit van scholen die in een bepaalde straal rond het museum gelegen waren om hen de vaste opstelling van de afdeling moderne kunst van het museum opnieuw te laten indelen.

Michael Asher is de enige kunstenaar die aan alle edities van Skulptur Projekte Münster deelnam. Sindsdien (1977, '87, '97, 2007) laat hij een caravan gedurende de tentoonstelling steeds weer op een andere plek in de stad neerzetten. Michael Asher laat hiermee zien hoezeer een provinciestad als Münster is veranderd door in de woonwagen telkens foto's van hetzelfde uitzicht in Munster te tonen, steeds uit een ander decennium.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.