kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Michael Landy

Michael Landy (1963)

Brits kunstenaar, één van de zogenoemde Young British Artists (YBAs). Hij is het meest bekend om zijn performance piece-cum-installatie Breakdown (2001), waarin hij al zijn bezittingen vernietigde.

Landy werd in Londen geboren, Hij studeerde eerst kunst in Loughton en Loughborough en daarna aan Goldsmiths College in Londen. Tijdens zijn studie aan Goldsmith, exposeerde hij in de Freeze expositie georganiseerd door Damien Hirst, de expositie die de meeste YBAs samen bracht.

Landy's eerste grote solowerk was Market (1990), een installatie gemaakt van lege marktstallen. Zoals veel van zijn latere werk, was het bedoeld als een commentaar op het consumentisme en de maatschappij.

In 1992 begon Landy een associatie met Karsten Schubert door Closing Down Sale voor diens galerie te maken, een installatie gemaakt van een aantal objecten in winkelwagens met het label "BARGAIN" en opgenomen berichten die de klanten aanzetten tot kopen. Het werk was bedoeld als commentaar op de commodification of art (kunst tot koopwaar maken) en kan gezien worden als een soort voorloper van Breakdown, een werk dat geen verkoopbare objecten opleverde.

Voor Breakdown was Scrapheap Services (1996) Landy's bekendste werk, dat over een fictief schoonmaakbedrijf ging, dat de maatschappij wilde veranderen door "a minority of people being discarded". Er werden promotie video's gemaakt voor het bedrijf en er werd een groot aantal mensen uit oude tijdschriften geknipt, om opgeveegd en vernietigd te worden.

Breakdown, het werk dat hem algemene belangstelling bracht, werd gehouden in februari 2001 in een oud filiaal van de kledingzaak C&A in Oxford Street in Londen (C&A was net opgehouden met zijn handel en de winkel was leeggehaald). Landy verzamelde al zijn bezittingen (7006 objecten om precies te zijn) waaronder waardevolle kunstwerken van hem en anderen, persoonlijke brieven, foto's, een complete auto en, als laatste en meest pijnlijke, een dierbare schapenwollen jas aan hem geschonken door zijn vader, die hij nauwkeurig catalogiseerde en vervolgens allemaal in het openbaar vernietigde. Het proces van vernietiging (dat twee weken duurde) werd uitgevoerd op een manier die deed denken aan een rij arbeiders in een massaproductie fabriek, met tien assistenten die elk item ontmantelden en het vervolgens versnipperden en vermaalden. ,,I'm ruthless, I had to be ruthless. In the end, I had to adhere to the idea, the structure. I'd have felt a terrible sense of regret if I hadn't actually destroyed everything.''

Breakdown, dat een gezamenlijke opdracht was van The Times krant en Artangel, trok ca 45.000 bezoekers. Aan het einde van het proces was er niets anders overgebleven dan vuilniszakken, welke geen van allen verkocht of in welke vorm dan ook geëxposeerd werden. Als direct resultaat verdiende Landy niets met Breakdown, en hij had geen enkele bezitting meer.

Landy maakte weinig kunst in het jaar volgend op Breakdown, totdat hij laat in 2002 terukwam met een solo show, getiteld Nourishment. De expositie bestond uit een serie gedetailleerde etsen van onkruid, gemaakt in de traditionele stijl van botanische tekenkunst. Er wordt gezegd dat de gecompliceerde detaillering heeft geresulteerd in blijvend oogletsel bij Landy.

In 2003 werd Michael Landy uitgekozen als voorzitter van het jurypanel voor de Beck's Futures kunstprijs.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 717.