kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Michel Huisman

Michel Huisman woont en werkt in Heerlen.

Huisman is uitvinder van kunst en van muziekinstrumenten, maar noemt zichzelf morfoloog, iemand die zich bezighoudt met de vormleer.

Na een periode van zo'n tien jaar relatieve afzondering, treedt Michel Huisman naar buiten met overzichtstentoonstellingen, in Aken, Sittard, Müllheim, Amsterdam en Antwerpen. Een typerende uitspraak van Michel Huisman over de wereld van de kunst: 'De meeste moderne kunst is bedrog'. Het werken in afzondering is zeker geen gevolg van romantisch vluchtgedrag maar de logische consequentie van het streven door te dringen tot de ziel als de meest essentiële waarde in onze beschaving.

Huisman's beelden zijn zonder uitzondering te typeren als apparaten: ze maken geluid en/of kunnen bewegen. Bij de uiterlijke verschijningsvorm van zijn werken is de 'naaktheid' van de gebruikte materie opvallend. De materiaalsoorten zijn zonder moeite herkenbaar: hout/glas/ijzer/zink etcetera. Dit geldt ook voor de samenstellende delen van zijn assemblages: lampion/trommel/mechanieken/radio etcetera. Het rudimentair kleurgebruik komt het meest tot uitdrukking in het grafische werk, waarin hij zich beperkt tot de kleurstelling zwart-wit. De bijzondere combinatie van materie, vorm, geluid en beweging, alsmede het spel met het bewustzijn maken het zien van zijn beelden tot een speciale belevenis. Daarbij wordt qua sfeer de toon gezet door gevoelens van nabijheid en afstand, van naderend onheil en ultiem geluk, van troost en van intens verdriet van liefde en dood, kortom van diepe melancholie. Omdat de werken voor zichzelf spreken, is een uitleg van de bedoelingen van de kunstenaar overbodig.

De halfautomatische troostmachine
In 2001 werd het stadspark verfraaid met een kunstwerk van de Heerlense kunstenaar Michel Huisman. Het kunstwerk is speciaal gemaakt ter herinnering aan de berenkuil, waar sinds 1920 enkele bruine beren werden gehouden. Onder druk van de Dierenbescherming werd de laatste beer Jo in 1993 overgebracht naar het Berenbos in Rhenen. Deze beer Jo verscheen in een droom aan de kunstenaar en stelde voor om in zijn plaats een giraf in de berenkuil te vereeuwigen. Naast de giraf, die door een vrouw wordt getroost, zijn nog twaalf beelden van uitgestorven dieren in de berenkuil geplaatst. Deze twaalf dieren vertegenwoordigen feitelijk alle dieren, die door toedoen van de mens van de aardbodem zijn verdwenen. Dit betoverend mooie kunstwerk zal kleine kinderen net zo zeer in vervoering brengen als vroeger de levende beren dat hebben gedaan.
Adres: Aldenhofpark (nabij het Tongerseplein)
Zie ook 1 en 2

Zie ook nog Kunstenaar komt met stedenbouwkundig plan Stadspark Oranje Nassau en Het Plan.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 794.