kunstbus
Dit artikel is 13-06-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Miriam Hommes

Miriam brengt kleur in de donkere dagen rond Kerst, want zoals zijzelf zegt is kleur een van de belangrijkste onderdelen van haar werk. 'Ik ben eigenlijk meer bezig met het materiaal dan met het onderwerp als zodanig. De compositie of het motief telt eigenlijk niet, het gaat me vooral om de kleuren en hoe de verf op het doek komt'

Schilderijen
Miriam Hommes heeft een duidelijke voorkeur voor het decoratieve. Dat komt niet zozeer tot uiting in de keuze van motieven, maar vooral in de variatie in materiaal en verfbehandeling. Wat dat betreft is er een duidelijk verschil met haar vroegere werk. Ook daarin spelen decoratieve patronen een hoofdrol, maar die schilderijen kregen hun contrasten vooral door een afwisseling tussen natuurlijk geschilderde vormen.
Zo zit in veel van haar recente schilderijen met bloemen het motief dik in de verf, terwijl de achtergrond schraal en bijna doorzichtig is geschilderd. Wat dat betreft is er een duidelijk verschil met haar vroegere werk.

Klassieke motieven
Haar werken vertonen overwegend bloemen en bloemmotieven, afgewisseld met menselijke figuren. Het zijn traditionele, klassieke motieven, die je verwacht in een 17e eeuws schilderij, of - vluchtig en vrij geschilderd - in het werk van een impressionist, maar niet in dat van een 'modern' schilder. Want welke schilder schildert er anno 2003 nu nog bloemen?En toch is het werk van Miriam Hommes modern. Het gaat haar duidelijk niet alleen om die 'klassieke' motieven. Het is niet het onderwerp dat uit haar doeken naar voren springt, maar de manier waarop ze dat onderwerp in beeld brengt. Of het nu gaat om bloemen of om menselijke figuren - het is steeds alsof het motief moet concurreren met het beeldvlak waarin het is terechtgekomen.

Websites:
* www.miriamhommes.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.