kunstbus
Dit artikel is 18-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Naïeve kunst

Een vereenvoudigde stijl die geen gebruik maakt van perspectief maar wel van sterke kleuren. De kunstenaars die tot deze stijl gerekend worden hebben meestal geen opleiding tot kunstenaar genoten. Voorbeelden van kunstenaars die deze stijl gebruiken zijn Henri Rousseau (1844-1910), Rufus Hathaway, Edward Hicks en Grandma Moses.

Sedert de 19de eeuw de benaming voor de schilderkunst van dilettanten, veelal autodidacten (ook zondagschilders genaamd) die zonder beïnvloeding van historische stijlontwikkelingen of vormen van volkskunst de zichtbare werkelijkheid uitbeelden op een kinderlijke, naïeve wijze, veelal met grote aandacht voor details. Zijn de (anonieme) beoefenaars van volkskunst onlosmakelijk verbonden met de (plattelands)cultuur waarin zij leven, de naïef is veelal een min of meer geïsoleerde figuur, die zich eerder door de inhoud van zijn werk dan door het gebrek aan techniek onderscheidt van de professionele kunstenaar. Naïeve kunst staat dan ook altijd los van de heersende stijl(en) in de professionele kunst. Door de oorspronkelijke kijk op de hen omringende wereld die uit het werk van de naïeven blijkt en door de suggestie van ontwapenende onschuld en zuiverheid die wordt gewekt, is de naïeve schilderkunst in de laatste decennia sterk in de publieke belangstelling gekomen. Dit heeft echter tevens vormen van commercialisering en 'schoolvorming' met zich meegebracht, o.m. in voormalig Joegoslavië, het eerste land dat de naïeve schilderkunst een officiële status verleende en waar reeds in 1929 de vereniging van naïeve schilders Zemlja (Aarde) werd opgericht. De bekendste vertegenwoordiger van de naïeve kunst is Grandma Moses.

Enkele bekende Nederlandse 'naïeven' zijn: Alexandrine, Bram Doorgeest, Pieter Hagoort, Cor Kaaij, Henk Lamm, L.Z.J. Neervoort, Willem Poelman, Ilona Schmit, Frans Vrijenhoef, Jan van Weert, Willem Westbroek en Anna Zomer.

In België verdienen vermelding: Micheline Boyadjan, Louis Delattre, Stéphanie de Wilde, Léon Greffé, Aloys Sauter, Victor Lecossois en Simon Weiss.

Collecties naïeve kunst bevinden zich in o.m. Haarlem (Frans Halsmuseum), Hoorn (West-Fries Museum), Grenoble (Musée de Peinture et de Sculpture), Laval (Vieux Château), Neuss (Clemens-Sels-Museum), Nice (coll. Jakovsky), het Museum Rade (Oberalster), ten noordoosten van Hamburg, Svetozarevo, ten zuidoosten van Belgrado (Galerija Naivnih Slikara) en Nice (Musée Internationale d'Art Naïf).

Zie ook Art Brut


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 62.