kunstbus
Dit artikel is 17-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nationalgalerie

De Nationalgalerie is de kunstcollectie van negentiende-, twintigste- en eenentwintigste eeuwse kunst in Berlijn en maakt deel uit van de in 1861 opgerichte Staatliche Museen zu Berlin van de Stichting Pruisisch Cultuurbezit. De collectie werd in 1876 gehuisvest in het destijds nieuwe gebouw, de Nationalgalerie (thans de Alte Nationalgalerie genaamd).

Geschiedenis
De collectie moderne kunst werd door voortdurende aankopen en schenkingen in de loop der tijd steeds verder uitgebreid , zodat in 1919 een nieuwe locatie werd betrokken, de Galerie für moderne Kunst in het Kronprinzenpalais. In 1937 werden zo'n 500 kunstwerken, die deel uitmaakten van deze collectie als Entartete Kunst in beslag genomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de verzameling uit voorzorg elders opgeslagen. Het gebouw werd tijdens de bombardementen totaal vernield. Na de oorlog werd één deel der collectie getoond in de herbouwde Nationalgalerie op het Museumsinsel. Het andere deel, dat zich in West-Berlijn bevond, werd vanaf 1968 in de nieuwgebouwde Neue Nationalgalerie, dat deel uitmaakte van het Kulturforum, tentoongesteld .

De Collectie
Na de Duitse hereniging werd ook de gedeelde collectie moderne kunst van de Nationalgalerie weer verenigd. Op grond van de omvang van de collectie is de verzameling thans verdeeld over vijf locaties:
. Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart: hedendaagse kunst
. Museum Berggruen: collectie Heinz Berggruen, een kunstverzameling met werken van Pablo Picasso en andere kunstenaars der klassiek-modernen (Stülerbau-West).
. Museum Scharf-Gerstenberg (vanaf voorjaar 2008): de collectie surrealistische kunst (Stülerbau-Ost).

De Alte Nationalgalerie is een museum voor kunst van de negentiende eeuw, gelegen op het Museumsinsel in Berlijn.
De Alte Nationalgalerie toont de belangrijkste werken uit de negentiende eeuw van de verzameling Nationalgalerie. Hiertoe behoren kunstwerken van het klassicisme en de romantiek (Caspar David Friedrich, Karl Friedrich Schinkel, Karl Blechen), de Biedermeier-periode, het Franse impressionisme (Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir) en de vroeg-modernen (Adolph Menzel, Max Liebermann, Lovis Corinth, Paul Cézanne).
Tot de belangrijkste werken van het museum behoren onder andere Friedrichs "Der Mönch am Meer", Menzels "Eisenwalzwerk" en de zogenaamde "Prinzessinnennengruppe", twee standbeelden van de prinsessen Luise en Friederike von Preußen, van de beeldhouwer Johann Gottfried Schadow. Deze twee beelden bevinden zich evenwel in de dependance van het museum.

In de Friedrichswerdersche Kirche bevindt zich de beeldenverzameling van de vroege negentiende eeuw.
Een deel der collectie, bijvoorbeeld de verzameling DDR-kunst van de Nationalgalerie bevindt zich door plaatsgebrek nog in de depots. In 1987 werd de Friedrichswerdersche Kirche als dependance van de Nationalgalerie in gebruik genomen. Naast de "Prinzessinnengruppe" worden hier werken van klassicistische beeldhouwers van de Berlijnse School (Johann Gottfried Schadow, Christian Daniel Rauch, Emil Wolff, Friedrich Tieck) tentoongsteld. Ook de beelden van Immanuel Kant, Johann Wolfgang von Goethe en de gebroeders Alexander von Humboldt en Wilhelm von Humboldt bevinden zich in de voormalige kerk.

De Neue Nationalgalerie is het Berlijnse museum voor kunst van de twintigste eeuw (van klassiek modern tot kunst van de zestiger jaren) en is gelegen aan het Kulturforum. Het museumgebouw is ontworpen door Ludwig Mies van der Rohe en geldt als een van de klassiekers van de moderne architectuur.
De Neue Nationalgalerie is het enige bouwwerk, dat door Ludwig Mies van der Rohe na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland kon worden gerealiseerd. In 1962 ontving hij de opdracht een museum te ontwerpen. Hij greep terug op zijn niet uitgevoerde ontwerp uit 1957 voor een hoofdkantoor van de Cubaanse rumproducent Bacardi in Santiago de Cuba. De bouw werd in 1968, een jaar voor zijn dood, voltooid. De Neue Nationalgalerie was het eerste museum, dat op het nieuwe Kulturforum Berlin in Berlin-Tiergarten niet ver van de Potsdamer Platz, werd geopend.
Met de Neue Nationalgalerie realiseerde Mies van der Rohe het door hem ontwikkelde idee van één grote, algemene ruimte. Op een terras van 105 x 110 meter, waardoor een lichte helling omlaag naar het Landwehrkanal wordt overbrugd, werd het vierkante, stalen paviljoen gebouwd. Het dominante dak van de expositiehal, gedragen door stalen kolommen, heeft een lengte van 64,8 meter, en de glazen wand rondom is 7,2 meter naar binnen geplaatst. De aldus ontstane open bovenruimte is bestemd voor de wisseltentoonstellingen. In de benedenruimte bevinden zich de zalen voor de permanente collectie. Tenslotte is er naast het gebouw, aan de Westzijde, nog een ommuurde beeldentuin.

Het Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart is een museum voor hedendaagse kunst in Berlijn. Het museum is gevestigd in een voormalig spoorwegstation, het Hamburger Bahnhof, aan de Invalidenstraße in het stadsdeel Moabit, niet ver van Berlin Hauptbahnhof. De collectie van het Hamburger Bahnhof maakt deel uit van de collectie moderne kunst van de Nationalgalerie.
Nadat het in 1847 geopende station reeds in 1884 was gesloten, huisvestte het gebouw vanaf 1906 een museum voor techniek. Na de Tweede Wereldoorlog was het Hamburger Bahnhof echter niet meer toegankelijk voor publiek.
In het midden van de jaren 1980 bood de Berlijnse bouwmagnaat en kunstverzamelaar Erich Marx aan zijn privécollectie ter beschikking te stellen aan de stad. Daarop besloot het Berlijnse stadsbestuur in 1987 het voormalige Hamburger Bahnhof tot museum voor hedendaagse kunst om te bouwen. De Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Stichting Pruisisch Cultuurgoed) bleek bereid het beheer van dit nieuwe museum voor haar rekening te nemen. In 1989 schreef het stadsbestuur een prijsvraag voor de ombouw van het station uit, die gewonnen werd door de architect Josef Paul Kleihues. Van 1990 tot 1996 werd het Hamburger Bahnhof naar zijn plannen heringericht en uitgebreid om onderdak te gaan bieden aan het Museum für Gegenwart. Er werd onder andere een 80 meter lange vleugel naast de oude perronhal aan het complex toegevoegd. In november 1996 opende het nieuwe museum zijn deuren.
Het museum stelt werken van onder anderen Joseph Beuys, Anselm Kiefer, Roy Lichtenstein, Richard Long en Andy Warhol ten toon. Ook delen van de collectie van de Neue Nationalgalerie zijn in het Museum für Gegenwart ondergebracht en er worden regelmatig wisselende tentoonstellingen georganiseerd. Sinds 2004 is bijvoorbeeld steeds een deel van de kunstverzameling van Friedrich Christian Flick te zien, waarschijnlijk tot 2010.

Het Museum Berggruen is een museum, waar de collectie Berggruen wordt getoond als deel van de Nationalgalerie in de westelijke Stülerbau tegenover Slot Charlottenburg in Berlijn.
De kunstverzamelaar Heinz Berggruen keerde in 1996, na een ballingschap van 60 jaar, weer terug in zijn geboortestad Berlijn. De collectie kunst, die hij in dertig jaar had verzameld, bracht hij als een bruikleen mee. In 2000 werd de collectie voor een symbolisch bedrag van 253 miljoen DM (geschatte waarde destijds 1,5 miljard DM) aan de Stichting Pruisisch Cultuurbezit overgedragen. De collectie wordt in het Museum Berggruen aan het publiek getoond als Sammlung Berggruen - Picasso und seine Zeit.
Kern van de verzameling zijn de meer dan 100 werken van Pablo Picasso en de ruim 60 schilderijen van Paul Klee. Henri Matisse is vertegenwoordigd met meer dan 20 werken (waaronder meerdere knipselwerken). Beeldhouwwerken van Alberto Giacometti, alsmede Afrikaanse beelden ronden de kerncollectie af.
De collectie omvat voorts nog werken van Paul Cézanne en Georges Braque.
Na de dood van Heinz Berggruen in 2007 maakten de erven van de verzamelaar en mecenas bekend nog 50 werken aan het museum ter beschikking te willen stellen en zo de traditie van de vader voort te zetten. Tot deze aanvulling op de bestaande collectie behoren schilderijen van Picasso, Matisse, Klee en Cézanne. Teneinde een passende ruimte voor deze uitbreiding te creëren, zal de stad Berlijn het aangrendende Kommandantenhaus, ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de Stiftung Preußischer Kulturbesitz, aan de stichting schenken.

Het Museum Scharf-Gerstenberg in Berlin-Charlottenburg toont vanaf juli 2008 in Stülerbau-Ost (het voormalige Ägyptisches Museum Berlin) kunst van de Franse romantiek tot het surrealisme. De collectie omvat schilderijen, grafiek en beeldhouwwerk uit het bezit van de Stiftung Sammlung Dieter Scharf zur Erinnerung an Otto Gerstenberg. Het is vooralsnog een bruikleen van de surrealisme-collectie voor 10 jaar aan de Nationalgalerie.
Tot de werken van de verzameling, die Dieter Scharf uit de collectie van zijn grootvader erfde, behoort grafiek van Giovanni Battista Piranesi, Francisco de Goya, Charles Meryon, Victor Hugo, Édouard Manet en Max Klinger. Deze kunstwerken waren voor Dieter Scharf de basis, waarop de verdere verzameling symbolisme en surrealisme is gebouwd.
Naast schilderijen van Salvador Dali, Jean Dubuffet, Max Ernst, René Magritte, André Masson, Gustave Moreau, Odilon Redon, Henri Rousseau en Yves Tanguy, alsmede beeldhouwwerk van Max Ernst, Jacques Lipchitz, Henri Laurens en Antoni Tàpies ligt het zwaartepunt van de verzameling Scharf, zoals bij het voorbeeld van Otto Gerstenberg, bij het grafische werk.
Tot de collectie behoort verder nog werk van de kunstenaars Gerhard Altenbourg, Willi Baumeister, Hans Bellmer, Victor Brauner, Paul Éluard, James Ensor, Alberto Giacometti, George Grosz, Horst Janssen, Paul Klee, Fernand Léger, André Masson, Joan Miró, Edvard Munch, Richard Oelze, Francis Picabia, Pablo Picasso, Kurt Schwitters, Georges Seurat, Mark Tobey en Wols.
De Collectie Scharf-Gerstenberg sluit thematisch aan bij de Collectie Berggruen („Picasso und seine Zeit') in het tegenoverliggende Stülerbau-West, het Museum Berggruen. Enkele kunstenaars, zoals Picasso, Klee en Giacometti zijn in beide collecties aanwezig.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationalgalerie

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.