kunstbus
Dit artikel is 19-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nazarener

Groep Duitse christelijke schilders, ontstaan in Rome in 1810. De nazareners streefden naar een vernieuwing van de kunst op religieuze basis. Net zoals de Engelse pre-rafaëlieten steunen ze formeel en thematisch op de christelijk-Italische kunst van de Vroegrenaissance (Raffaël) en de Oudduitse meesters, vooral op Dürer.

Hoofdwerken: fresco's van de Casa Bartholdy en Villa Massimo. Bovendien maakten zij vele landschaps- en portretstudies.

Vertegenwoordigers: Ford Madox Brown, Carl Philipp Fohr (Pforr), Joseph Anton Koch, Ferdinand Olivier, Johann Friedrich Overbeck, Franz Pforr, W. Schadow, J. Schnorr von Carolsfeld, Peter von Cornelius, Veit, Julius Schnorr von Carolsfeld, Joseph Von Führich...

Oorspronkelijk een spotnaam voor een groep Duitse kunstenaars, die in 1809 in Wenen de Lukasbund stichtten en zich in 1810 in Rome vestigden.
Zij ijverden voor een vernieuwing van de religieuze kunst en de monumentale wandschildering. Bijna allen waren Rooms-katholieke bekeerlingen. Hun streven naar geestelijke en artistieke eenvoud, de geestdrift voor de vernieuwing van de religieuze kunst en de sterk ethische tendensen in hun werk waren typisch romantische kenmerken, de middelen echter waarmee zij hun droom poogden te veraanschouwelijken waren die van het classicisme.
Eigenlijk zijn de Nazareners een bijzondere tak van de Duitse romantiek. Zij streefden naar een nieuw-Duitse religieus-patriottische kunst naar het voorbeeld van Dürer, Fra Angelico, Perugino en de jonge Raffaël. Hun beweging had geen werkelijke vernieuwing tot gevolg, mede door hun kopieerzucht en hun naïef sentiment. Omstreeks 1820 kwamen de meesten naar Duitsland terug.
(Summa; WPE)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.