kunstbus
Dit artikel is 23-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nederlandse-Experimentele-Groep

Nederlandse Experimentele Groep

Op 16 juli 1948 richtten o.a. Constant Nieuwenhuys, Karel Appel en Corneille de 'Nederlandse Experimentele Groep' op, die in Parijs op 8 november 1948 overging in de CoBrA groep. Andere betrokkenen bij de oprichting van de Nederlandse Experimentele Groep waren Anton Rooskens, Theo Wolvenkamp, Jan Nieuwenhuys, Eugène Brands en de dichters Lucebert, Jan Elburg en Gerrit Kouwenaar.

De schilders Karel Appel, Corneille en Constant kwamen in het begin van dat jaar al regelmatig bij elkaar en in juli 1948 werd bij Constant thuis de Nederlandse Experimentele Groep opgericht. Ze brachten het tijdschrift 'Reflex' uit. Daarin stond een 'Manifest' met alle uitgangspunten van de groep.

Al op de eerste vergadering besloot de groep contact te zoeken met lotgenoten in het buitenland. Later sloten ook dichters zich bij de groep aan (Gerrit Kouwenaar en Lucebert).

Constant schrijft veel manifesten en artikelen, waarbij hij de maatschappelijke rol van de kunstenaar bekijkt en oproept tot de bevrijding van creativiteit en fantasie. Hij wil een nieuwe maatschappij met een nieuwe kunst. In zijn voor de 'Nederlandse Experimentele Groep' opgestelde manifest, dat tijdens de Cobra periode nog steeds van groot belang is, schrijft hij: 'Het kind kent geen andere wet dan zijn spontaan levensgevoel en heeft geen andere behoefte dan dit te uiten. Hetzelfde geldt voor de primitieve culturen, en het is deze eigenschap ook, die deze culturen een zo grote bekoring verleent voor de mens van heden die in een morbide sfeer van onechtheid, leugen en onvruchtbaarheid moet leven'. In dit manifest staat ook zijn inmiddels bekend geworden uitspraak: 'Een schilderij is niet een bouwsel van kleuren en lijnen, maar een dier, een nacht, een schreeuw, een mens, of dat alles samen'.

Constant, Appel en Corneille vertegenwoordigden de groep op een groot internationaal kunstenaarscongres in Parijs. Samen met de Deen Asger Jorn en de Belgen Dotremont en Noiret besloten zij een aparte beweging op te richten. Dat werd CoBrA, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse 'Experimentele Groep', de Deense 'Høst-groep' en de Belgische 'Groupe Surréaliste Révolutionaire'.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 17.