kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nelson Carrilho

Nelson Carrilho (1953)

Nelson Carrilho, geboren 03-3-1953 te Curaçao, verhuisde in 1964 naar Nederland.
Van 1974 - 1979 studeerde hij aan de Kunstacademie 'ARTIBUS' in Utrecht, waar hij in 1980 afstudeerde. Sindsdien heeft hij een gevoel ontwikkeld, een talent om de moderne mens te raken.

Nelson Carrilho heeft een kritisch oog voor de maatschappij. Sociale wantoestanden becommentarieert hij in zijn kunst. Hij doet dat overigens op een luchtige, humoristische manier, zodat men niet het idee heeft naar 'zwaar' en kritisch werk te kijken. De speelse, figuratieve vormen van zijn beelden zijn vaak gebaseerd op traditionele Afrikaanse en Caribische elementen. Zijn kijk op kunst is bepaald door zijn afkomst, gecombineerd met het feit dat hij al jaren in Nederland woont. Vanuit beide invloeden ontwikkelt hij nieuwe concepten in een persoonlijke en unieke stijl

Bijtende humor is in veel van zijn beelden aanwezig, evenals poëzie, zodat de duistere kanten van het menselijk karakter in zijn werk aangenaam worden gerelativeerd. Nelson Carilho verkent lachend de menselijke ziel. Carrilho volgt de wereldpolitiek met een argwanend oog. Hij neemt waar, kan geen invloed uitoefenen, maar geeft in zijn sculpturen commentaar. Het werk van Nelson Carrilho is niet alleen een aanklacht, het gaat ook over bevrijding en de ontroering, die zij in mensen op kan roepen. Over macht en onmacht, recht en onrecht. Dat politiek en kerk daarin een grote rol spelen spreekt voor zich. Ook de "Grootheidswaanzin" uit het verleden van Curaçao, wat zich uit in de vele borstbeelden van de voormalige conquistadores, wordt door Carrilho in zijn werk aan de kaak gesteld, en verbeeld als "Bespottelijke afgoderij". Zo ook bespot hij de huidige machthebbers, die voelen dat ze hun greep op het volk kwijtraken. Kortom gezegd Nelson Carrilho maakt hekeldichten in brons, vol humor of bijtende spot, die vaak een sterke ontroering oproepen.

Carilho´s maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit zijn werken die zowel in Nederland als in Curaçao een plaats in de openbare ruimte kregen. In het Vondelpark in Amsterdam staat een groot beeld dat hij maakte naar aanleiding van de moord op de jonge zwarte Kerwin Duinmeijer door een skinhead. Het antiracisme monument 'Mama Baranka' Moeder Rots. In het Westerpark in Amsterdam staat het beeld 'Dragers van Verre' als symbool voor het multiculturele Amsterdam. Het beeld op de berg Arrarat op Curaçao heeft geen naam. Het is een krachtig vier meter hoog bronzen figuur, gekroond als het ware met universele symbolen, zoals water, vis en wiel. Het beeld gaat als één bonk kracht het gevecht aan met de gigantische ruimte rondom.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.