kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Neo-Pop

Neopop verwijst naar het werk van een aantal kunstenaars die aan het eind van de jaren tachtig van de twintigste eeuw in de New Yorkse kunstwereld verscheen. Bijvoorbeeld Ashley Bickerton (1959), Jeff Koons (1955), Alan McCollum (1944) en Haim Steinbach (1944).

Met de methoden, beelden en materialen van de popart uit de jaren zestig als uitgangspunt, gaf Neo-pop het erfgoed weer een vorm van Conceptuele kunst in de meest ironische en objectieve zin van het woord. De scheiding tussen kitsch en kunst bestond niet langer. Koons transformeerde kinderspeelgoed tot een omvangrijk, blijvend monument, dat doet denken aan Claes Oldenburgs ironische vereeuwiging van popart.

Achter de visuele overeenkomst van popart en neopop steekt een groot verschil in benadering en mentaliteit. Andy Warhol en anderen namen in hun werk beeldelementen, technieken en materialen uit reclame, strips, TV en films op, onder meer om af te rekenen met het traditionele idee dat een kunstwerk zijn waarde ontleent aan een individuele signatuur. Vooral Andy Warhol gebruikte het vulgaire, glamourachtige en niet-subjectieve karakter van die clich├ęs als provocatie aan het adres van de 'high art'. (...) De 'popular culture' bleef daarbij een middel om iets over waarden en het tot stand komen van een betekenis in de kunst zelf tot uitdrukking te brengen. Het was er niet om te doen het onderscheid tussen 'high art' en 'low art' definitief op te heffen.

Neo-pop kunstenaars willen dat wel; Koons en Steinbach nemen de psychologische en visuele kwaliteiten van de consumptiecultuur bloedserieus. Ze plaatsen het meest banale verlangen naar zekerheid en veiligheid en de meest makkelijke, a-intellectuele manier van ordenen op een voetstuk. Niet om ze te laten schitteren in stompzinnigheid en daarmee te shockeren, maar om ze feestelijk binnen te halen als de dragers van een nieuwe kunst: kunst die 'lower middle America' geruststelt en in haar identiteit bevestigt.

Andere (neopop)kunstenaars: Cady Noland (1956), Vitali Komar (1943), Damien Hirst (1965), Gary Hume (1962) en Gavin Turk (1967).


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.