kunstbus
Dit artikel is 09-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

neoconceptuele kunst

Neoconceptualsme, neoconceptuele kunst of postconceptuele kunst is een verzamelnaam voor de kunst- en maatschappijkritische kunst die sinds 1985 in de Verenigde Staten en Europa is gemaakt. Veel kenmerken van de neoconceptuele kunst zijn echter al aanwezig in de postmoderne kunst van na 1977. In tegenstelling tot hun voorgangers in de conceptuele kunst zijn de neoconceptuele kunstenaars sterk objectgericht.

Men kiest ervoor codes en mechanismen in de kunstwereld en de maatschappij van binnenuit te deconstrueren en schuwt deelname aan het museale en commerciële tentoonstellingscircuit niet. Ook in de vormgeving blijkt de wens om zich niet van de kunstwereld en de maatschappij af te sluiten: de aandacht van de toeschouwer moet getrokken worden door een professionele, zeer vakkundige vormgeving en de grafische en fotografische vormen van neoconceptuele kunst doen niet onder voor 'gelikte' commerciële reclameproducten.

Om aansluiting te vinden bij de maatschappij van massaproductie en massaconsumptie maakt de kunstenaar bij de productie gebruik van vaklieden die de modernste productietechnieken beheersen. Met deze imitatie en toe-eigening van moderne productievormen (ook wel simulatie en [Eng.] appropriation genoemd) probeert men traditionele artistieke beoordelingscriteria van originaliteit, authenticiteit en uniciteit te ondergraven en het verguisde massaproduct te herwaarderen. De neoconceptuele kunst heeft geen gemeenschappelijke stijl en geen overeenkomstige thematiek. Men richt zich niet alleen op het functioneren van de kunstmarkt, het expositiewezen en op de verhouding van kunst ten opzichte van andere culturele vormen (de hoge en de lage cultuur), maar ook op feministische, politieke en sociaal-culturele vraagstukken. Veelal inspireert men zich hierbij op poststructuralistische theorieën van Europese filosofen en sociologen als Roland Barthes, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Lacan en Jacques Derrida.

Bekende neoconceptuele kunstenaars zijn A. McCollum, R. Prince, S. Levine, B. Kruger, P. Taaffe, P. Halley, Meyer Vaisman, H. Steinbach, J. Koons, A. Blickerton, R. Gober, M. Bidlo, T. Rollins and K.O.S., P. Nagy, M. Kelly.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.