kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Neue-Wilden

Neue Wilden

Ook wel Heftige Malerei.

Aan het Duits (Neue Wilde) ontleende benaming voor de jonge Kunstenaars die verantwoordelijk waren voor de opleving van de neo-expressieve Schilderkunst (en in geringe mate ook Beeldhouwkunst) vanaf 1977; in tegenstelling tot de term Neo Expressionisme wordt de term Neue Wilden doorgaans alleen gebruikt voor jonge Kunstenaars die tussen 1977 en midden jaren tachtig expressieve Figuratieve Kunst maakten.

De term ontstond naar analogie van de 'fauves' (Fr., = Wilden) genoemde schilders uit het begin van de 20ste eeuw (zie Fauvisme).

Die Neue Wilde is een na-oorlogse kunstrichting, die ons vooral vanuit Duitsland bereikte. Het gaat om een brutale Vorm van nieuw Expressionisme. Het gaat hierbij niet om een Kunst, die beantwoordt aan traditionele schoonheidsnormen.

Op doeken van grote formaten uiten de Kunstenaars hun sociaal onbehagen, hun walging voor elke Vorm van Fascisme, vaak hun woede tegenover de geordende structuren.

De meeste leden zijn geboren tijdens de oorlogsjaren, of er omheen. Hun artistieke denken is gedetermineerd door de sfeer in Duitsland van de jaren vijftig en zestig. Hun Kunst kwam dan ook Pas aan het licht na de zeventiger jaren.

Georg Baselitz is wel een der hoofdrolspelers in deze beweging. Hij werkte ooit samen, in Keulen, met Jörg Immendorf, Ralf Winkler, die zichzelf A.R. Penck noemt, Per Kirkeby, Markus Lupertz en Sigmar Polke. In Duitsland werden onder de naam Heftige Malerei de Berlijners Rainer Fetting, Helmut Middendorf en Salomé bekend, voorts Elvira Bach, M. Kippenberger, Volker Tannert en de groep Mülheimer Freiheit. De manifestatie "Zeitgeist", in oktober 1982 in de Martin-Gropius-Halle van Berlijn, bracht deze Kunstenaars spectaculair in de kijker.

Vergelijkbare tendensen in Italië zijn samengevat onder de naam Transavantgarde, in Frankrijk Figuration Libre. en in nederland Nieuwe Wilden. Andere bekende "wilden" zijn Malcolm Morley, Sandro Chia, Wolfgang Cilarz, Bruce Mc Lean, Robert Morris, Julian Schnabel, Enzo Cucchi en David Salle, Anselm Kiefer, Antonius Höckelman en Eugen Schönbeck.

Zie ook neo-expressionisme. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.