kunstbus
Dit artikel is 09-02-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nico van Rijn

Nico (Nicolaas Petrus Quirinus) van Rijn (1887-1962)

Nederlandse Kunstschilder

Zie ook volledige bron: Nicolaas Petrus Quirinus van Rijn werd op 18 juli 1887 te Hilversum geboren. Hij studeerde 2 jaar aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Tijdens zijn leven kreeg hij weinig belangstelling voor zijn werk. Zijn vroegste werken zijn klein van formaat en impressionistisch van stijl. Tijdens zijn leven ondervond hij voor zijn kunst weinig belangstelling.

Van Rijn leefde in Blaricum eenzelvig en geĆÆsoleerd en verkeerde doorlopend in kommervolle omstandigheden. Bezeten door een persoonlijk religieuse opvatting en een daaruit voortvloeiend schuldgevoel, plaatste hij zichzelf buiten de gemeenschap. In de Gooise dorpen kon men hem ontmoeten, een eenzame, gehuld in een lange pij en met een grote hoed op het hoofd Nicolaas Petrus Quirinus van Rijn, een zonderling onder de Gooise schilders.

De Blaricumse collectioneur Slijper was een der weinigen die interesse voor zijn kunst toonde en hem steunde. Uit diens nalatenschap kwam dan ook het werk van Nico van Rijn uiteindelijk in de openbaarheid. Zijn vroegste werken zijn doorgaans in de stijl van het impressionisme geschilderd. Een aantal voorstellingen zijn blijkbaar in een moment van hevige emotie op het doek gesmeten en lijken onvoltooid te zijn gebleven. In latere tijd ging hij zoeken naar diepere expressiemogelijkheden en waarden achter de realiteit. Zijn grote inspirator werd Vincent van Gogh, het pointillisme, maar ook zijn invloeden waar te nemen van de vroege figuratieve werken van Mondriaan, het kubisme en het expressionisme.

Kenmerkend in zijn oeuvre is de dramatische worsteling om zich vrij te maken van een te zwaar en somber en vaak fel disharmoniƫrend koloriet. Even tragisch is zijn pogen om te komen tot een eigen beeldtaal. Hoewel een aantal werken een zekere persoonlijke signatuur vertonen, is hij daar nooit volledig in geslaagd.

Nauwelijks bekend overleed Van Rijn op 8 december 1962.

Een aantal van zijn werken kunt u vinden op de website van Kuntlokaal 'Het Larensche Erf' (www.hetkunstlokaal.nl)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.