kunstbus
Dit artikel is 25-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nicolas Poussin

Poussin, een Frans schilder, boerenzoon uit Normandië, geboren in 1594 is een belangrijk vertegenwoordiger en grondlegger van het classicisme.

Nicholas Poussin gaat in 1612 naar Parijs, waar hij les krijgt van Georges Lallement en Ferdinand Elle.

Na een verblijf in Venetië reist Poussin in 1624 onder de protectie van dichter Cavaliere Marino naar Rome. Daar wordt hij gesteund door kardinaal Francesco Barberini (1597-1679).

Afgezien van een reis naar Parijs, van 1640 tot 1642, blijft hij tot zijn dood in Rome wonen, waar hij sterk geinspireerd werd door overblijfselen uit de klassieke oudheid. Naast illustraties voor Ovidius ontwierp hij tekeningen voor verschillende uitgaven van Vergilius.

In 1628 kreeg Poussin een belangrijke opdracht om een groot altaarstuk voor de St. Pieter te schilderen. Maar zijn werk viel niet in de smaak en hij schilderde nooit meer iets voor een kerk of ander openbaar gebouw in Rome. In plaats daarvan legde hij zich toe op betrekkelijk kleine doeken die voor kabinetten van verzamelaars waren bestemd, vooral van diegenen wier intellectuele belangstelling hij deelde.

Aanvankelijk streefde Poussin (tevergeefs) een barokke stijl na, destijds in de mode, maar na een ziekbed (1629/30) koos hij voor de inspiratie van de klassieke oudheid en het werk van Rafaël en Titiaan.

Hij schildert, uitgaande van de kunst van de Oudheid en de Italiaanse Renaissance, religieuze en mythologische historiestukken, portretten en landschappen, die altijd onderworpen zijn aan een streng ordeningsprincipe. Zijn werk heeft een heldere opbouw en doet soms fotografisch aan, met welhaast bevroren bewegingen.

In 1648 wordt de Franse Academie opgericht door Koning Lodewijk XIV. De academie stelde strenge eisen. (kunsten altijd in dienst van de glorie van Frankrijk en haar koning). Dit leidde tot een uniforme stijl, gebaseerd op een uniforme kunsttheorie. De academie propageerde het historiestuk met een doorwrochte compositie, een min of meer klassieke stijl en een duidelijke moraal. Voorbeeld was Nicolas Poussin.

Nicolas Poussin stierf in 1665.Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 182.