kunstbus
Dit artikel is 05-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nieuwe-Vlaamse-School

Nieuwe Vlaamse School

Opgericht door Jef Verheyen en Engelbert Van Anderlecht uit onvrede met de 'anti-schilderkunst' die voorgestaan wordt door de leiding van G 58-Hessenhuis. De Nieuwe Vlaamse School streeft naar een eigen Vlaams modernisme.

De wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel waar ook de tentoonstelling '50 jaar Moderne Kunst' werd georganiseerd confronteerde het publiek met de vooroorlogse en naoorlogse avant-garde. Alle aandacht ging naar de buitenlandse kunstenaars en naar de gevestigde namen uit België. De Belgische kunstenaar voelde zich sterk benadeeld en ging op zoek naar nieuwe mogelijkheden om een andere visie en een andere kunst naar buiten te brengen.

Met het oog op de tentoonstelling in Brussel bundelen in 1957 een aantal Antwerpse kunstenaars hun krachten tot G58. In het zestiende-eeuwse Hessenhuis organiseren ze internationale groepstentoonstellingen en concerten, waardoor ondermeer de internationale Zero-groep in Vlaanderen bekend raakt. Marc Callewaert zich het volgende: Het Hessenhuis (…) werd in feite een gevechtsmachine tegen de geborneerde achterlijkheid: de enige plaats in België, buiten het PSK te Brussel, waar het mogelijk was kontakt te krijgen met de artistieke actualiteit op internationaal vlak.

De meningen raken verdeeld en Jef Verheyen verliet G58-Hessenhuis om samen met Engelbert Van Anderlecht De Nieuwe Vlaamse School op te richten in 1960. Guy Mees, Marc Claus, Herman Denkens, Jan Dries, Vic Gentils, Jef Kersting, N. Klerks, Guy Vandenbranden, Wannes Van de Velde en Daan Van Severen sluiten zich bij dit initiatief aan.
Zij laten van zich horen via een tentoonstelling in het C.A.W. (Comité voor Artistieke Werking) en een polemisch manifest. Het manifest van De Nieuwe Vlaamse School betekende een oorlogsverklaring aan de toen heersende politiek op het vlak van de plastische kunsten. Zij namen het nam het op tegen Cobra en de Jeune Peinture en keerden zich af van de in België en in het buitenland opgeldmakende opvatting als zou er een "Belgische" schilderschool bestaan.

De Nieuwe Vlaamse School werkt nauw samen met het Nationaal Centrum voor Moderne Kunst (ontbonden in 1969) en met Forum Gent (1961-62).

Websites: www.hanstheys.be, www.erfgoedcelantwerpen.be, www.bamart.be

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.