kunstbus
Dit artikel is 19-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nieuwe-Wilden

Nieuwe Wilden

Aan het Duits (Die Neue Wilde) ontleende benaming voor de jonge kunstenaars die verantwoordelijk waren voor de opleving van de neo-expressieve schilderkunst (en in geringe mate ook beeldhouwkunst) vanaf 1977.

In tegenstelling tot de term neo-expressionisme wordt de term Nieuwe Wilden doorgaans alleen gebruikt voor jonge kunstenaars die tussen 1977 en midden jaren tachtig expressieve figuratieve kunst maakten, een brutale vorm van nieuw expressionisme. Het gaat hierbij niet om een kunst, die beantwoordt aan traditionele schoonheidsnormen.

De term ontstond naar analogie van de 'fauves' genoemde schilders uit het begin van de 20ste eeuw (zie fauvisme). Vergelijkbare tendensen in Italië zijn samengevat onder de naam transavantgarde, in Frankrijk figuration libre.

Op doeken van grote formaten uiten de kunstenaars hun sociaal onbehagen, hun walging voor elke vorm van fascisme, vaak hun woede tegenover de geordende structuren.

In Duitsland werden onder de naam Heftige Malerei de Berlijners Rainer Fetting, Helmut Middendorf en Salomé bekend, voorts Elvira Bach, M. Kippenberger, V. Tannert en de groep Mülheimer Freiheit.

Vertegenwoordigers: Milan Kunc, Markus Lüpertz, David Salle, Julian Schnabel

De Nederlandse Neo-Expressionisten de 'Nieuwe Wilden' bestonden o.a. uit Maarten Ploeg, Peter Klashorst, René Daniëls, Bart Domburg, John van 't Slot, Floor van Keulen. Peter Klashorst richtte in navolging van de Neue Wilden met Jurriaan van Hall de groep Nieuwe Wilden op. Later voegde Bart Domburg zich bij hen. (In 1989 werd de nieuwe wilden omgedoopt tot After Nature).

Zie ook neo-expressionisme. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 184.