kunstbus
Dit artikel is 30-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ootje Oxenaar

Nederlands graficus, monumentaal kunstenaar (mozaïek), muurschilder, illustrator en keramist, geboren 7 oktober 1929 in Den Haag

Robert Deodaat Emile (Ootje) Oxenaar studeerde beeldende kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

De Nederlandsche Bank
Ootje Oxenaar was ontwerper voor de Nederlandsche Bank van 1966 tot 1985. De Nederlandse bankbiljetten en het muntgeld van voor de Euro waren stevig geworteld in een lange en hoogstaande ontwerptraditie. Vooraanstaande kunstenaars als M.C. Escher, Leo Gestel, Carel Lion Cachet en Pyke Koch en ontwerpers als Jaap Drupsteen, Bruno Ninaber en R.D.E. (Ootje) Oxenaar gaven het Nederlandse geld een eigen gezicht.

Oxenaar introduceerde nieuwe productietechnieken. De biljetten hadden een grafisch gezicht, zijn gestileerd, bijna karikaturaal, waren helder van kleur, hadden zakelijke typografieen en een standaard indeling. Op de biljetten, variërend in waarde van vijf tot duizend gulden, stonden de afbeeldingen van Vondel, Frans Hals, Jan Petersz. Sweelinck, Spinoza en Michiel de Ruyter. De combinatie van speelse onschuld en serieus waardepapier maken de opvolgers van zijn serie historische figuren: de Zonnebloem, Snip en Vuurtoren van Oxenaar tot ware meesterwerken.

Voor zijn natuurserie werkte hij samen met Hans Kruit en gebruikte hij de nieuwste grafische technieken. Hij stond erop dat hij inzage kreeg in alle beveiligingstechnieken die drukker Joh. Enschedé zou gebruiken, om te voorkomen dat zijn ontwerpen tijdens de productie zouden worden aangepast wat ook al met zijn eerste bankbiljet, het vijfguldenbiljet uit 1966, was gebeurd.

Ootje Oxenaar had er een handje van persoonlijke grappen te verwerken, buiten medeweten van De Nederlandsche Bank. In het gezicht van Frans Hals op het oude tientje zit zijn duimafdruk en op het briefje van 250 gulden is een hele reeks vrouwennamen terug te vinden. 'De vuurtoren', het briefje van tweehonderdvijftig gulden, 'is een symbool voor licht, een teken dat de wacht houdt en op die manier waakt over de mensen', zo beantwoordde hij de vraag waarom nu juist een vuurtoren als afbeelding op het biljet. Daarnaast had hij persoonlijke tintjes gegeven aan zijn vuurtoren. Op het biljet zijn de namen van twee vriendinnen en van zijn kleindochter aangebracht en is het watermerk het konijntje van zijn vriendin.

Van 1976 tot 1994 was hij directeur van de Dienst voor Esthetische Vormgeving van de PTT. Van 1979 tot 1991 was hij buitengewoon hoogleraar Industriële Vormgeving aan de TU Delft. Verder is hij als docent 'Commercieel en overheidsdrukwerk' verbonden geweest aan het Plantin Genootschap, Hoger Instituut voor Grafische kunsten te Antwerpen. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.