kunstbus
Dit artikel is 01-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Otto Eerelman

Otto Eerelman (Groningen 1839 - Groningen 1926) was schilder, etser, lithograaf van genrekunst, landschappen, portretten, stillevens, dieren en geschiedenis. Hij is vooral bekend om zijn schetsen en schilderijen van honden en paarden.

Leerling van Johannes Hinderikus (Jan Hendrik) Egenberger,
Leraar van Anna Kerling,

Eerelman, tijd- en plaatsgenoot van H.W. Mesdag, diens broer Taco Mesdag en Jozef Israëls, studeerde van 1860 tot 1863 aan de Academie Minerva, van 1864 tot 1865 aan de beroemde Koninklijke Academie te Antwerpen en in 1865 op het atelier van Laurens Alma Tadema.

Eerelman keerde, na in 1867 een korte tijd in Parijs te hebben gewerkt, terug naar Groningen om tussen 1867 en 1874 te werken aan de Academie Minerva.

In 1874 besloot hij zich geheel te wijden aan de schilderkunst en verhuisde hij naar Brussel.

Den Haag 1878 - 1899
Langere tijd verbleef hij in Den Haag en kreeg daar regelmatig koninklijke opdrachten. In paleis Het Loo bevinden zich werken van hem. Hij vervaardigde verschillende portretten van Wilhelmina. Zo maakte hij onder meer een portret van Wilhelmina op achtjarige leeftijd. Hierop is de latere vorstin in een wit amazonekostuum afgebeeld op haar pony "Baby".

Groningen 1899 - 1926
Uiteindelijk, met Arnhem als tussenstation, vestigde hij zich in 1899 in de stad Groningen,

Enkele jaren was hij voorzitter van Pictura, het Kunstlievend Genootschap, dat in 1838 de naam Pictura kreeg. Met dit genootschap hadden Taco en Hendrik Willem Mesdag, evenals Jozef Israëls banden.

Op zijn 80ste eerde men Eerelman door het geven van zijn naam aan een straat in de stad en werd hij geridderd. De opdracht van het gemeentebestuur tot het maken van een schilderij leidde tot dat werk, dat bijna elke Groninger kent: De paardenkeuring op de Grote Markt op de 28ste augustus. Dit schilderij bevindt zich in het Groninger stadhuis aan de Grote Markt. Een schilderij, dat weergeeft hoe Groningen in die periode de 28ste augustus vierde. De feestdag, die herinnert aan het ontzet van de stad Groningen op 28 augustus 1672 en nog jaarlijks wordt gevierd. Bernhard van Galen, bisschop van Münster, ook wel spottend Bommen Berend genoemd, leed na vijf weken met zijn troepen uiteindelijk de nederlaag. De stad, die door Rabenhaupt moedig werd verdedigd, kon worden ontzet. Uiteraard treffen we op het schilderij van Eerelman bekende Groningers aan, maar de paarden stelen de show.

Arnhem 1903

Otto Eerelman overleed op 3 oktober 1926 en ligt begraven op de Zuiderbegraafplaats te Groningen in een familiegraf met het eenvoudige opschrift: rustplaats familie Otto Eerelman.

Eerelman vestigde zijn naam met schilderijen van honden en paarden. Hij schilderde bijzonder veel. Hierdoor is niet al zijn werk van hoog niveau. Eerelman schilderde aanvankelijk vooral historiestukken. Later legde hij zich vooral toe op het schilderen van dieren.

Relevante verwijzingen: Lexicon Rijksmuseum Amsterdam, Afbeeldingen RKD, http://www.dodenakkers.nl/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 25.