kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Outsider-Art

Onder Outsider Art of Spontane Kunst gaat een waaier aan kunstuitingen schuil: intuïtieve kunst, visionaire kunst, hedendaagse volkskunst en kunst van mediums. Daaruit volgt, dat ook de beoefenaren van Outsider Art een zeer diverse achtergrond hebben. Van psychiatrische patiënten, mediums (die 'het licht' hebben gezien), en mensen die het syndroom van down hebben, tot mensen die tegendraadse kunst maken.

Outsider Art wordt in tegenstelling tot de gevestigde kunst niet gekenmerkt door stylistische of historische tendensen en stromingen. Outsider Art onderscheidt zich van officiële kunst, door het feit dat het onzichtbaar is in de officiële kunststructuur en -cultuur. In tegenstelling tot officiële kunst ligt bij Outsider Art het accent meer op de persoon, wordt het via andere kanalen verworven, en is het (doorgaans) niet onder te brengen in een theoretische stroming.

Outsider Art is, in tegenstelling tot officiële kunst, niet op zichzelf gericht, waardoor het potentieel een groter publieksbereik heeft dan officiële kunst. Outsider kunstenaars - in tegenstelling tot officiële kunstenaars, die 'vertogen houden over hun kunst' - zijn zeer open in hun werkwijze en hun motivatie, met het risico dat ze door 'mainstream' kunstenaars belachelijk worden gemaakt. Deze openheid en kwetsbaarheid wordt door het publiek gewaardeerd, wat tot uiting komt in de toenemende belangstelling van Outsider Art.

Zie ook art-brut.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 809.