kunstbus
Dit artikel is 01-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Paneelschilderkunst

Oorspronkelijk noemde men paneelschilderkunst die schilderkunst waarvoor houten panelen als ondergrond werden gebruikt. De schildering die op een dergelijke beelddrager of ondergrond wordt geschilderd, is een paneelschilderij. In de plaats van de houten ondergrond kwamen er later bij kleine formaten ook koperen platen aan te pas en tenslotte doeken die werden gespannen in een houten kader en voorzien waren van een grondlaag. In dit laatste geval spreekt men behalve van een muurschildering ook van een paneelschildering, om de twee belangrijkste types te differentiëren.

Kenmerkend voor het paneelschilderij is ook de ruimtelijke ongebondenheid en het zelfstandig kader.

De paneelschilderkunst vindt haar oorsprong in de mummieschilderingen van de late Oudheid en in de Byzantijnse icoonschilderkunst, die op die manier religieuze beeltenissen voor iedereen toegankelijk maakte.

De westerse kunst kent haar eerste paneelschilderijen in de zgn. antependien,d.w.z. in het beweeglijke voorzetstuk van het altaar. Voor de 14de eeuw is in de westerse kunst het paneelschilderij in feite het altaarbeeld.

Het paneel werd pas echt belangrijk in de ontwikkeling van de schilderkunst vanaf de 14de eeuw, toen doek en houten paneel nog bijna evenwaardige beelddragers waren.

Pas vanaf de 19de eeuw kon het doek zich doorzetten als belangrijkste beelddrager.

Van de Renaissance tot de moderne kunst bepaalde het paneelschilderij de kunst als centraal type en pas vanaf het begin van de 20ste eeuw gingen vele kunstenaars zich afsluiten voor deze onvoorwaardelijke suprematie, door te trachten de grenzen en de beperkingen van de paneelschilderkunst te overwinnen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.