kunstbus
Dit artikel is 08-01-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Paris Bordone

Italiaans schilder, frescoschilder, tekenaar en ontwerper voor ornamenten, gedoopt 5 juli 1500 Treviso ‑ overleden 19 januari 1571 Venetië.

Leerling van Titiaan in 1517 en van Giorgio Vasari. Door Vasari werd hij in Venetië in de grammatica en de muziek onderwezen. Bij Titiaan na enige tijd vertrokken met ruzie (die levenslang zou voortduren en de reden ervoor zou vormen dat Bordone nauwelijks staatsopdrachten kreeg).
Beinvloed door Antoine Caron, Giorgione, Lorenzo Lotto, Jacopo Palma il Vecchio en Pordenone.
Invloed op Lorenzo Lotto, Rocco Marconi en Tintoretto

Schilderde portretten en behalve religieuze ook mythologische voorstellingen.

Bordone (ook Paris (Pascalinus/Paschalinus) Bordon/Bordone), nam regelmatig composities en typeringen over van zijn tijdgenoten Veronese en Tintoretto, wier kwaliteit hij echter slechts zelden wist te bereiken. Kenmerkend voor veel van zijn werk is een maniëristische inertie in veel van zijn figuren tegen een achtergrond van de pracht van de lagunestad.

Plaats/periode van werkzaamheid
. Venetië 1508 - 1571
. Vicenza 1521
. Venetië 1523 - 1535 (1530/32 als 'meester' in het Venetiaanse schildersgilde geregistreerd.)
. Belluno 1530 - 1540
. Fontainebleau 1538 - 1559 (Vasari noemt een reis naar Frankrijk in 1538; Saur echter acht het plaatsvinden hiervan in 1559 waarschijnlijker. Bordone is hier onder andere werkzaam voor het franse hof.)
. Treviso ca. 1550 - 1560
. Crema
. Milaan ca. 1558

Biografie
Bordone woonde in ieder geval sinds 1518 in Venetië.

Door zijn werk als portretschilder kwam hij o.a. in Augsburg, waar hij in 1540 voor de Fuggers heeft geschilderd.

In mijne herinneringen aan de Academia zijn vooral enkele zeer schitterende punten: van Paris Bordone, de visscher, die den Doge den ring van St. Marcus overgeeft: het geheel gehouden in een geelgouden tint, waarin het edele, harmonieuze koloriet opkleurt, de ceremonie gevat in een edel kader van architektuur; de, op zijn troon zittende, Doge waardig en voornaam; deftig de aan zijne zijden zittende rij der senatoren; de nederig naderende visscher, uitstekende den ring, krachtig half naakt; nog een groep van staande edelen, en alles gehouden in die edele harmonie van samenvloeiende lijnen zonder één wilde arabesk, in die edele harmonie van samenvloeiende kleuren, zonder één dissonant en alles wegvloeiende in het gouden waas, dat tusschen het kader van bouwwerk schijnt te hangen, met de fijnheid der détails hier en daar als nog enkele rustpunten voor het door die pracht heen dwalende oog.... - (Brief uit Venetië, door Louis Couperus. De Gids. Jaargang 1896 (www.dbnl.org))

Websites:
. www.rkd.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 662.